Utrechtse wetenschappers en bestuurders samen in aanpak tegen polarisatie en radicalisering

Een taskforce gaat het Utrechts college van B&W adviseren over het tegen gaan van polarisatie en radicalisering. Vaste leden van de taskforce zijn hoogleraren prof. dr. Beatrice de Graaf (terrorisme-expert en hoogleraar Internationale betrekkingen) en prof. dr. Micha de Winter (hoogleraar pedagogiek). Doel van de taskforce is om, vanuit wetenschappelijk oogpunt, bij te dragen aan de kwaliteit van beleid op het gebied van radicalisering en polarisatie en de uitvoering van het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’. De taskforce is ingesteld voor een periode van vier jaar.

De twee hoogleraren van de Universiteit van Utrecht, Beatrice de Graaf en Micha de Winter, namen het initiatief voor de taskforce. De taskforce heeft binnen het thema van polarisatie en radicalisering jaarlijks een bepaalde focus, waarvoor ook andere Utrechtse deskundigen tijdelijk toetreden. In de eerste periode, vanaf oktober 2016 tot december 2017, ligt de nadruk op onderwijs. Hiervoor treden Marja Blom (Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht en Willibrord Stichting) en Eric van Dorp (Stichting Openbaar Primair Onderwijs) tijdelijk toe.

Het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ is in juni 2015 samen met bewoners, maatschappelijke instanties en bedrijven opgesteld. In dit plan zijn ambities en activiteiten opgenomen die bijdragen aan het voorkomen van polarisatie en radicalisering in de samenleving.

De taskforce wordt gepresenteerd tijdens het congres ‘Utrecht zijn we samen’ op dinsdag 11 oktober aanstaande. Tijdens het middagprogramma van het congres geven Beatrice de Graaf en Micha de Winter beiden een workshop.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht