Veel inwoners overgestapt naar de U-polis

Ruim 15.800 inwoners van de gemeente Utrecht hebben sinds 1 januari een U-polis bij Zorg en Zekerheid. De U-polis is de nieuwe collectieve zorgverzekering van de gemeente Utrecht voor inwoners met een laag inkomen. Zorg en Zekerheid biedt de U-polis sinds dit jaar aan. Voorheen werd de verzekering voor minima aangeboden door Zilveren Kruis. Eind 2017 waren er bijna 18.000 inwoners verzekerd via deze collectieve verzekering.

 

Om gebruik te kunnen blijven maken van de collectieve voordelen, moesten inwoners zelf overstappen naar Zorg en Zekerheid. Alleen mensen met een U-pas kunnen een U-polis aanvragen. In andere gemeenten die de afgelopen jaren zijn overgegaan naar een andere zorgverzekeraar, werd in het eerste jaar gemiddeld een deelnamegraad behaald van 67 procent van de deelname aan de oude collectieve zorgverzekering. In Utrecht stapte 88 procent van de deelnemers over.

Overstapcampagne
De gemeente Utrecht en Zorg en Zekerheid willen met de U-polis bereiken dat zoveel mogelijk Utrechters met een laag inkomen zich goed en betaalbaar (blijven) verzekeren. Daarom was er van oktober tot december 2017 een uitgebreide voorlichtingscampagne om mensen te wijzen op de voordelen van de U-polis. Voor deze campagne was de dienstverlening zo persoonlijk mogelijk. U-pashouders ontvingen brieven waarbij zij al op de envelop werden gewezen op de nieuwe zorgverzekering, en werden uitgenodigd om over te stappen.

De 35 spreekuren in verschillende wijken waren druk bezocht. Speciaal opgeleide studenten van de Hogeschool Utrecht hielpen inwoners namens Zorg en Zekerheid met overstappen. Ruim 2.100 mensen hebben hier gebruik van gemaakt. De samenwerking tussen de gemeente, Zorg en Zekerheid en de studenten was van grote meerwaarde voor de inwoners. U in de Wijk en Bingo FM zonden items uit over de U-polis. Ook stonden er berichten over de U-polis en de wijkspreekuren op Facebook en in advertenties in De Brug en Het Stadsblad. Flyers en posters waren te vinden in openbare gebouwen.

Fout in bestand gemeente
Eind december was er onterecht een premie geïnd bij ruim 300 verzekerden met een uitkering. Deze premie had in januari op de uitkering ingehouden moeten worden. Het bedrag is begin januari teruggestort door Zorg en Zekerheid. De oorzaak van deze fout lag bij de gemeente en niet bij Zorg en Zekerheid. De gemeente heeft maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Verzekerden met kleine betalingsachterstand
Vanwege de verandering van zorgverzekeraar, mochten Zilveren Kruis-verzekerden met een kleine betalingsachterstand bij hoge uitzondering toch overstappen naar de U-polis, mits zij een betalingsregeling hebben getroffen. Hierdoor hebben enkele honderden inwoners de mogelijkheid gekregen om toch van het collectieve aanbod gebruik te maken.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht