Verruiming uren en maatwerk huishoudelijke hulp werpt vruchten af

In 2016 verruimde de gemeente Utrecht het aantal basisuren voor huishoudelijke hulp van 78 naar 105 uren per jaar. Deze hulp is voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het huishouden. Uit een evaluatie blijkt dat de klanten tevreden zijn met de verruiming. Ook over de huisbezoeken van de buurtteams om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen is men tevreden. Door het persoonlijk contact voelen klanten zich gehoord.

Ruim de helft van de klanten heeft naast de 105 basisuren per jaar ook aanvullende uren toegekend gekregen. Dit komt in de meeste situaties neer op een half uur tot een uur per week bovenop de basisuren. Het aantal aanvullende uren is meer dan voorgaande jaren. Dit komt vooral door een beleidswijziging vorig jaar, waardoor de was uit de basisuren is gehaald. Daardoor is er meer tijd voor het reguliere schoonmaakwerk.

De tevredenheid met de verruiming van het aantal uren en de huisbezoeken blijkt ook uit het verminderd aantal klachten en bezwaarschriften. Er zijn in 2017 totaal 5 klachten en 28 bezwaarschriften binnengekomen bij de gemeente. In 2015, toen het beleid op hulp bij het huishouden veranderde, werden 871 bezwaarschriften ingediend.

Vooral ouderen vragen ondersteuning in het huishouden aan. Bij een deel is meer ondersteuning dan alleen hulp in de huishouding nodig. Bij deze mensen is bijvoorbeeld sprake van eenzaamheid en financiële problematiek. Het buurtteam ondersteunt deze groep ook op die gebieden. Waar mogelijk is er ook ondersteuning vanuit de informele zorg.

Lees hier de uitgebreide evaluatie.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht