320 nieuwe woningen in Staatsliedenbuurt

Woningcorporatie Mitros wil 320 nieuwe woningen bouwen in de Staatsliedenbuurt in Utrecht. Zeker 150 hiervan vallen in de sociale huur. Het college heeft hiervoor het startdocument vastgesteld. Op de locatie tussen de Aalbersestraat, Samuel Mullerstraat, Slotemaker de Bruïnestraat en de Troelstralaan staan momenteel drie woonflats met in totaal 150 sociale huurwoningen. Mitros verhuurt deze woningen tot 2021 aan de SSH voor studentenhuisvesting, maar wil de verouderde flats slopen en vervangen door nieuwbouw.

Buurtbewoners en andere belanghebbenden worden nauw betrokken bij het opstellen van het Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE). Mitros nodigt betrokkenen binnenkort uit voor de startbijeenkomst.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht