Akkoord over snelfietsroute Utrecht-Woerden

De snelfietsroute tussen Utrecht en Woerden is weer een stap dichterbij de uitvoering. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Woerden een akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken. Na het doorlopen van de benodigde procedures en het opzetten van de aanbesteding, kan de aanleg van deze 19 kilometer lange snelfietsroute in 2022 van start gaan. De gehele snelfietsroute moet eind 2023 klaar zijn.

In april 2019 hebben wethouders van de gemeenten Woerden en Utrecht en de gedeputeerde van de provincie Utrecht al de intentie uitgesproken de snelfietsroute (SFR) Woerden-Utrecht te willen realiseren. Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is, kunnen de benodigde vergunningsprocedures doorlopen worden en kan het aanbestedingstraject van start gaan. De totale kosten komen op 4,7 miljoen euro, waarvan 3,3 miljoen voor rekening van de provincie komt. De komende drie jaar worden op verschillende momenten verschillende trajectdelen van de snelfietsroute aangelegd. De eerste stappen na ondertekening van de overeenkomsten zijn het doorlopen van de nodige procedures en het opzetten van de aanbesteding.

Stimulering fiets in woon-werkverkeer
Met deze regionale route willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid én voor het milieu. Het streven is in 2023 10 procent meer fietsgebruik op de route te krijgen ten opzichte van 2019.

De snelfietsroute Woerden - Utrecht maakt deel uit van zeven prioritaire snelfietsroutes in de provincie Utrecht waarmee de provincie en de betrokken gemeenten aan de slag gaan. Ook de routes naar Amersfoort, IJsselstein en Veenendaal vallen binnen de gemeente Utrecht.

Kijk voor meer informatie op de webpagina.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht