CO₂-uitstoot daalt in Utrecht

De CO₂-uitstoot in Utrecht is met 6 procent gedaald tussen 2010 en 2016. Zowel bij bedrijven als bij mobiliteit nam de uitstoot af. Bij particulieren is er een lichte stijging van de CO₂-emissie. Utrecht heeft met haar energiebeleid al jaren een koploperspositie in Nederland. Zo heeft de stad het hoogste aantal deelauto’s per inwoner. Dit blijkt uit het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie over 2017.

Het aantal deelauto's is in de vier grote steden toegenomen. In Utrecht zijn gemiddeld 739 deelauto's per 100.000 inwoners. Utrecht is hiermee koploper van Nederland wat betreft het aantal deelauto’s per inwoner. Eind 2017 waren in totaal 2.536 deelauto's in gebruik in Utrecht.

Elektrisch rijden
Op dit moment is ongeveer 2 procent van de voertuigen in Utrecht elektrisch. Het aantal volledig elektrische auto’s is toegenomen met 78 procent. Het aantal elektrische bromfietsen steeg met 17 procent.  Het aantal laadpunten voor elektrische auto’s groeide de afgelopen jaren ook enorm. Tussen 2013 en begin 2018 is het aantal toegenomen van 122 naar 1.405 laadpunten. Dat is goed voor de vierde plaats van Nederland.

Bedrijven
Utrecht stimuleert bedrijven nog steeds om energiebesparende maatregelen te nemen en handhaaft actief op de milieunormen. In 2017 kregen 197 bedrijven een energiecontrole. Bijna 922 bedrijven zijn de afgelopen jaren bezocht. Bedrijven nemen bijna 56 procent van de CO₂-uitstoot in de stad voor hun rekening.

Zonnepanelen en energiebesparing
Steeds meer Utrechters kiezen voor zonnepanelen. Maar liefst 9% van de bewoners heeft panelen op het dak. Eind 2016 lag er in Utrecht zo’n 15,9 megawattpiek aan zonnepanelen, stroom voor ongeveer 5500  huishoudens. De Utrechtse doelstelling is dat in 2020 10 procent van de daken is voorzien van panelen.  Zo’n 1.000 woningeigenaren kregen een energieadvies op maat. Daarnaast kregen circa 1.200 huurders een besparingsadvies, waarmee ze 10 procent bespaarden op hun energierekening. Huiseigenaren die ook slim energie willen besparen, kunnen ideeën opdoen op het online energieloket Jouwhuisslimmer.  

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht