Daling aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkering

Het aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkeringen is gedaald met 2,7% van 10.276 naar 9.994. Daarmee ligt het aantal voor het eerst sinds november 2016 net onder de grens van 10.000 huishoudens. Werkzoekenden profiteren steeds vaker van de aantrekkende economie. Ook inspanningen van de gemeente om meer inwoners naar werk te begeleiden, werpen vruchten af.

Het aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen is in het tweede kwartaal van 2018 met 2,7 % gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De instroom in het bijstandsbestand is met 15% gedaald. Er stroomden minder inwoners in vanuit de WW-uitkering. De instroom van jongeren daalde ook flink. De daling wordt mede veroorzaakt door de aantrekkende economie.

Veel mensen stromen uit doordat ze aan het werk zijn gegaan of zijn gestart met een opleiding. Die laatste groep is bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. De instroom van statushouders vertoont een lichte stijging. Daarnaast zijn er ook uitkeringen beƫindigd doordat een groep inwoners niet voldeed aan de inlichtingenplicht. De uitstroom door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden. Dit komt vooral door de verhoging van de AOW-leeftijd.

Intensieve en vernieuwende acties
Van oktober 2017 tot april 2018 waren er extra intensieve en vernieuwende acties. Het doel was werkzoekenden helpen bij het vinden van een baan of bij het uitbreiden van het aantal uur dat zij werken. Uit de evaluatie blijkt dat in deze periode 443 werkzoekenden uit het bijstandsbestand zijn gestroomd. Waarbij de uitstroom naar werk drie tot vier keer hoger was dan bij reguliere dienstverlening. Vanwege deze extra inspanningen heeft het Rijk de Vangnetuitkering toegekend aan de gemeente Utrecht. De Vangnetuitkering wordt gebruikt om de tekorten in het BUIG-budget op te vangen.

Doelgroep
De actie (Impulslijnen) richtten zich op Utrechters van wie verwacht mag worden dat zij actief of actiever kunnen worden. Uit de evaluatie van de Impulslijnen blijkt dat een persoonlijke aanpak, met aandacht voor de individuele omstandigheden van de werkzoekende en ondersteuning op maat goed werken. Deze punten worden meegenomen in de ontwikkeling van de dienstverlening.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht