Evenementen en initiatieven kunnen weer, zij het onder voorwaarden

Om de inwoners en bezoekers van Utrecht de mogelijkheid te bieden om in onze stad evenementen en activiteiten te kunnen bezoeken, kunnen er onder voorwaarden weer evenementen worden georganiseerd. Sinds 1 juli zijn de maatregelen landelijk versoepeld. Afstand houden en hygiënemaatregelen blijven een voorwaarde. De gemeente richt zich bij aanvragen zo veel mogelijk op kleinschalige en zelfredzame evenementen die de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten versterken. Daarbij gaat het om een diversiteit van vormen van vermaak, cultuur en sport. Evenementen die op de reserveringskalender staan, krijgen voorrang. De behandeltermijn voor nieuwe aanvragen is verkort.

Mede door de komende vakantieperiode en de verwachting dat ook veel Utrechters thuisblijven, zien organisatoren, ondernemers, bewoners en bezoekers uit naar evenementen en activiteiten in eigen stad. “We willen onze inwoners en bezoekers de mogelijkheid bieden om in onze stad te kunnen ontspannen. Dat hebben we met z’n allen wel verdiend. We willen organisatoren en de evenementensector zo goed mogelijk helpen om weer op een basisniveau te komen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). “Tegelijkertijd is het belangrijk om oog te houden voor de leefbaarheid in de stad en voor omwonenden.”

Straat- en buurtfeesten
De versoepelingen van 1 juli bieden meer mogelijkheden voor activiteiten in de buitenruimte. De gemeente hoopt dat daardoor juist kleinschalige activiteiten gespreid door de stad in deze vakantieperiode doorgang kunnen vinden. Wel blijven de regels van het RIVM van kracht.

Straat- en buurtfeesten mogen ook weer: op een niet-doorgaande weg kunnen die tot 200 personen volstaan met een melding. Bij een buitenevenement boven de 250 personen moeten alle aanwezigen vooraf reserveren en alle bezoekers moeten een zitplaats hebben. Daarnaast moet de organisator de gezondheid van de aanwezigen checken. Bij evenementen met een doorstroom van bezoekers, zoals een braderie, kermis, of betoging is reserveren, gezondheid checken en een zitplaats garanderen niet nodig.

Noodverordening
Alle organisatoren moeten altijd voldoen aan belangrijke criteria uit de noodverordening, zoals het scheiden van de bezoekersstromen, het nemen van hygiënemaatregelen en het garanderen van anderhalve meter afstand tussen aanwezigen. De plannen die vergunningplichtig zijn, worden beoordeeld in samenhang met al genomen maatregelen in de stad, op de samenhang met andere initiatieven en op de grenzen aan de inzet en capaciteit van gemeentelijke- en hulpdiensten. De nieuwe noodverordening en bestaande wet- en regelgeving is de basis voor het toetsen van aanvragen. De gemeente zal daarbij de doorlooptijd van procedures zoveel mogelijk beperken. Initiatiefnemers kunnen via www.utrecht.nl/evenementen een vergunningcheck doen.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht