Gebiedsplan Zuilense Vecht klaar voor besluitvorming

In 2018 hebben de gemeenteraden van Utrecht en Stichtse Vecht de Gebiedsvisie Zuilense Vecht vastgesteld. Deze visie is nu uitgewerkt in een samenhangend plan voor het nieuw te ontwikkelen sportpark Zuilense Vecht. In september hebben beide gemeenten het gebiedsplan aan omwonenden en andere belanghebbenden gepresenteerd. Het Gebiedsplan Zuilense Vecht wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden op dinsdag 17 december in de raad van Stichtse Vecht en op donderdag 19 december in de raad van Utrecht.

Het te ontwikkelen sportpark Zuilense Vecht wordt zowel een groene buffer als een aantrekkelijke verbinding tussen beide gemeentes. Deze nieuwe groenstructuur draagt bij aan de groeiende behoefte om te sporten, bewegen, recreƫren en ontmoeten. Het sportieve park wordt open en toegankelijk. Woningen worden toegevoegd vanwege de behoefte hieraan, om de bestaande wijken te verbinden en om de plannen financieel mogelijk te maken. Ze vormen zo een sociale en ruimtelijke schakel. In het plan voor het gebied komt een nieuwe verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers met voorzieningen voor sport, spel en ontmoeting. Een speerpunt voor het gebied is duurzaam ontwikkelen. Daarbij wordt gekeken naar energie- en materiaalgebruik en ecologie.

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht werken samen met sportverenigingen, bewoners en andere belanghebbenden aan de herontwikkeling van de sportparken Daalseweide, Zuilen en Elinkwijk. Het Gebiedsplan Zuilense Vecht is een gemeenschappelijk kader dat als uitgangspunt dient voor beide gemeentes bij de verdere ontwikkeling van het sportpark. Beide gemeenteraden worden in december gevraagd de hoofdlijnen en leidende principes vast te stellen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht