Gemeente Utrecht komt met plan voor sportpark Overvecht Noord

Gemeente Utrecht past sportpark Overvecht Noord aan om efficiënter gebruik te maken van de bestaande sportcapaciteit. Er komen twee nieuwe gebruikers naar het park waardoor bestaande afspraken worden besproken en herzien. Er zijn gesprekken gevoerd met de huidige en toekomstige gebruikers van het park en aan de hand hiervan zijn verschillende scenario’s opgesteld. De meest in het oog springende verandering is de realisatie van de accommodatie voor FC Utrecht. Voor voetbalvereniging EDO is dit de aanleg van een groot en een klein kunstgrasveld. Ook het aantal parkeerplaatsen wordt herschikt en uitgebreid. Op termijn worden ook de kleedkamers aangepast.

De Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) komt deze zomer naar Overvecht. Daarnaast zal FC Utrecht sportpark Overvecht Noord de komende 10 jaar gebruiken als trainingslocatie voor haar eerste elftal. De komst van beide verenigingen naar Overvecht zorgt voor een verdere ontwikkeling van het sportpark en biedt nieuwe kansen voor de wijk Overvecht. Op dit moment huizen Voetbalvereniging EDO, Inlineskaterhockey Disaster en Tennis Academie Utrecht al op het park. 
 
Toekomstbestendigheid
Om tot de benodigde aanpassingen te komen zijn de wensen van de verschillende verenigingen, onder andere de wensen voor eigen activiteiten op korte en lange termijn en de toekomstbestendigheid van het sportpark besproken.
 
Maarten van Ooijen, wethouder Sport: “Het afgelopen half jaar is intensief samengewerkt om te komen tot een inrichting die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de verenigingen. De ruimte is schaars en we moeten daarom efficiënt omgaan met de beschikbaarheid ervan. Het delen van beschikbare ruimte hoort hierbij, waarbij we alle partijen zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan hun wensen. De komst van de twee verenigingen zorgt voor een levendig sportpark, met als doel om meer mensen te kunnen laten sporten en bewegen.”
 
Parkeren
Op basis van normen die Utrecht hanteert, moeten er minimaal 102 auto-parkeerplaatsen zijn in de nieuwe situatie. Er worden straks 120 plekken geboden. Daarnaast krijgt FC Utrecht 37 parkeerplaatsen voor eigen gebruik als zij aanwezig is. Deze wil FC Utrecht deels kunnen afsluiten in het belang van de veiligheid van hun spelers. Als FC Utrecht niet aanwezig is kunnen de verenigingen ook gebruik maken van deze plekken.
 
Van Ooijen: “De verenigingen waren allen bereid om mee te denken en hebben al veel denkwerk verricht om tot een passende oplossing te komen. Het plan zoals het er nu ligt komt op veel vlakken tegemoet aan de wensen van de verenigingen, we blijven met elkaar in gesprek om met respect voor elkaar nu het vizier op de uitwerking te leggen.” 
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht