Gemeente Utrecht stemt in met opvanglocatie alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft een definitief besluit genomen over de komst van een opvanglocatie van maximaal twintig alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan de Meentweg in De Meern. Het college stemt in met de aanvraag van het COA voor de omgevingsvergunning.

Naar aanleiding van bijeenkomsten met omwonenden en raadsleden hebben het COA en de gemeente de afspraken aangescherpt. Bijvoorbeeld over duidelijke communicatie vanuit vaste aanspreekpunt(en), snelle uitwisseling van gegevens en snelle terugkoppeling bij een overlastmelding.

Ook is er extra aandacht voor de zorg voor de jongeren zelf. De afspraken hierover met het COA en de betrokken zorgpartijen als Nidos, Lokalis, Jeugdgezondheidszorg en school worden in een convenant vastgelegd.

Na deze definitieve instemming met de vergunningsaanvraag start de wettelijke termijn van zes weken van bezwaar en beroep. Meer informatie over bezwaar en beroep bij een omgevingsvergunning is hier beschikbaar.

Meer informatie over de opvanglocatie in De Meern is hier te vinden.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht