Gemeente verruimt subsidie voor groene daken

De gemeente Utrecht past per 1 januari 2020 de subsidieregeling Groene daken aan. Het minimaal te vergroenen oppervlak wordt terug gebracht van 20 m2 naar 10 m2. Daarmee wordt het voor bewoners met een uitbouw of klein (schuur)dak interessanter om een groen dak aan te leggen. Voor bewoners met een dak kleiner dan 10 m2 blijft de mogelijkheid bestaan om samen met andere bewoners subsidie aan te vragen. Ook verhoogt de gemeente het subsidiepercentage voor extensieve daken (mos- en sedumdak), met lage planten of mossen, naar 50% van de kosten. Daarmee is het subsidiepercentage voor een extensief dak gelijk aan die voor een intensief dak, met hoge planten en struiken. Met deze aanpassingen geeft de gemeente een nieuwe impuls aan het realiseren van een gezonde leefomgeving en een klimaatbestendig en toekomstbestendig Utrecht.

Kees Diepeveen, wethouder openbare ruimte en klimaatadaptatie: “We willen de aanleg van groene daken zoveel mogelijk stimuleren. Het is dus niet meer dan logisch dat we dit zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bewoners. Door het minimaal te vergroenen oppervlak te verlagen, en het subsidiepercentage te verhogen, verwachten we dat meer bewoners een groen dak aanleggen en subsidie aanvragen. Daarom stellen we in 2020  €150.000 subsidie beschikbaar, €50.000 meer dan dit jaar.’’

Over groene daken
Een groen dak levert op veel manieren een bijdrage aan het gezonde leefklimaat in onze stad. Zo vangt een groen dak neerslag op en houdt het vast, verhoogt het de biodiversiteit, filtert het fijnstof uit de lucht, houdt het CO2 vast, koelt het de stad op hete dagen, werkt het dak isolerend en het maakt de leefomgeving mooier.

Kijk voor meer informatie over groene daken en de subsidie op www.utrecht.nl/groendak.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht