Geslaagde controle bedrijventerrein Overvecht

Bij de integrale overheidscontrole op het bedrijventerrein Overvecht gisteren zijn onder meer een winkelinrichting voor nepkleding, gestolen auto-onderdelen, valse kentekenplaten en verdovende middelen in beslag genomen. Er zijn diverse overtredingen op het gebied van vergunningvoorschriften, milieuvoorschriften, bestemmingsplan (waarvan één vermoeden van illegale bewoning) en brandveiligheid geconstateerd. Deze overtredingen worden nog verder onderzocht.

Er is één aanhouding verricht wegens belediging/verstoren van de openbare orde. Er lopen ook diverse fiscale onderzoeken. Eén bedrijf is strafrechtelijk doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op een grote som contant geld en een persoon is aangehouden op verdenking van witwassen. Ook zijn er in vervolg hierop doorzoekingen geweest in een woning in Utrecht en een bedrijf in Zeist.

Aanleiding onderzoek
De controle vond plaats naar aanleiding van verschillende meldingen en onderzoeksinformatie. De politie en gemeente hadden op basis daarvan het vermoeden dat sommige bedrijven ondermijnende activiteiten mogelijk maakten. Bij de controle is gekeken of de bedrijven zich aan het bestemmingsplan en de vergunningen houden en of de ondernemers de belastingregels naleven.

Gezamenlijke actie
Door deze gezamenlijke actie van gemeente, Belastingdienst/Douane en politie ontstaat een vollediger beeld van wat zich in een onderneming afspeelt en kan de overheid slagvaardiger optreden. De overheid wil met deze actie de leefbaarheid en de veiligheid op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht verbeteren en ondermijning tegengaan. In januari organiseert de gemeente een bijeenkomst met de ondernemers om te bespreken hoe zij, samen met de overheid, het bedrijventerrein op lange termijn veilig en leefbaar kunnen houden.

Ondermijning
Criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Dit noemen we ondermijning. Door ondermijning gezamenlijk aan te pakken, kunnen we naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en huurcontracten opzeggen. Zo maken we wijken en buurten – en ook dit bedrijventerrein – weer veiliger.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht