nieuwsbericht gemeente Utrecht

Vandaag heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de ontwikkeling van het voormalige onderkomen van het Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat. Het complex zal ruimte bieden aan woningen voor verschillende doelgroepen, werkplekken, cultuur en horeca.

Deze unieke locatie (waarvan het hoofdgebouw oorspronkelijk als gevangenis is gebouwd) opent zich naar de omgeving, met hoven als plek voor ontmoeting en de oever van de Kromme Rijn wordt ontwikkeld tot groen oeverpark. Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) is blij met de brede steun en het besluit van de gemeenteraad: “25% van de woningen zal bestemd zijn voor bijzondere doelgroepen; bewoners waarvan een deel een vorm van ondersteuning hebben. Zij wonen naast bewoners zonder ondersteuning. Samen met de totale mix van functies krijgt het geheel een bijzondere nieuwe invulling waar mensen prettig kunnen samenwonen en zich kunnen ontwikkelen,” Dit wordt mogelijk door de eisen en ambities die de gemeente en huidig eigenaar Rijksvastgoedbedrijf meegeven aan een nieuwe eigenaar in de vorm van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen. De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 het SPvE vastgesteld.

Gemengd wonen, werken en verblijven

Naast een mix aan nieuwe woningen komt er ook ruimte voor een culturele broedplaats, maatschappelijke functies, horeca en kleinschalige kantoren. De culturele broedplaats bestaat onder meer uit betaalbare werkruimte voor kunstenaars en kleine creatieve bedrijven en substantiële presentatieruimte. Gezien de bijzondere geschiedenis van deze locatie en gebouwen schrijft het SPvE voor dat delen van het complex aan de Gansstraat zichtbaar moeten blijven om dit verhaal te bewaren. Tegelijk komt er ruimte voor nieuwe onderdelen, als een nieuwe laag in de tijd.

Vervolg

Nu de raad het SPvE heeft vastgesteld, start het Rijksvastgoedbedrijf de verkoopprocedure medio januari 2022. De procedure neemt circa 9 maanden in beslag. De koper zal een stedenbouwkundig plan opstellen met daarin het precieze plan voor de herontwikkeling. Vervolgens wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. Dit neemt in totaal circa 1 tot 1,5 jaar in beslag. Voor meer informatie over het hele project ga naar: www.utrecht.nl/pieterbaancentrum

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht