‘Huis van Mien’ aan de Van Zijstweg aangewezen als gemeentelijk monument

Het college heeft de hovenierswoning aan de Van Zijstweg 51 aangewezen als gemeentelijk beschermd monument. De negentiende eeuwse woning staat ook bekend als ‘Huis van Mien’ naar de laatste bewoonster. Met dit besluit erkent het college de cultuurhistorische waarde van de woning, als herinnering aan de agrarische geschiedenis van dit gebied.

Voormalig tuindersgebied
De hovenierswoning (laat negentiende eeuw), is gelegen in het voormalige tuindersgebied ten westen van de Croeselaan. Met de aanleg van de veilinghaven en het veilingterrein na 1920 veranderde de omgeving ingrijpend. De hovenierswoning is in 1927 verbouwd naar ontwerp van architect J. Wentinck. Daarbij is een uitzonderlijk fraai interieur toegevoegd in combinatie van Art Deco en Amsterdamse Schoolstijl. Het stalgedeelte en de schuur zijn rond 2000 gesloopt bij het verleggen van de Van Zijstweg voor het herstellen van de Veilinghaven. Het exterieur en het interieur van de woning zijn ongewijzigd sinds 1927.

Aanleg HOV-baan
De hovenierswoning staat al vele jaren in de belangstelling. De woning is in 1997 door de gemeente aangekocht in verband met de voorgenomen aanleg van een HOV-baan via onder andere de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan. Al in 2002 heeft de gemeenteraad gevraagd naar mogelijkheden om de woning stedenbouwkundig in te passen in de herontwikkeling van Dichterswijk-West. In 2012 heeft de Vereniging Oud-Utrecht verzocht de hovenierswoning aan te wijzen als gemeentelijk monument. Vanwege de HOV-baanontwikkeling is dit besluit uitgesteld. In 2018 is het bestemmingsplan HOV-Dichterswijk vastgesteld. Hierin is behoud van de woning mogelijk gebleken en is het nu alsnog aangewezen als gemeentelijk monument.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht