Hulp voor huiseigenaren bij energiemaatregelen

Utrecht stelt per 1 februari subsidie beschikbaar om huiseigenaren te helpen hun huis te verduurzamen. Bewoners kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten van trajectbegeleiding bij het uitvoeren van energiemaatregelen aan hun huis. De gemeente wil het hiermee makkelijker maken voor bewoners om hun huis energiezuiniger te maken.

Met de subsidie kan in overleg met een bewoner eerst een vertaling van een energieadvies gemaakt worden naar een “duurzaam meerjarenplan”. In zo’n plan staat bijvoorbeeld het te verwachten onderhoud aan het huis, duurzame oplossingen die te kiezen zijn bij eventueel geplande verbouwingen en een inschatting van de kosten. Ook helpt een deskundige de huiseigenaar betrouwbare marktpartijen te kiezen, diverse offertes te beoordelen en uiteindelijk de kwaliteit te beoordelen.

Om gebruik te kunnen maken van de subsidie Trajectbegeleiding of Duurzaam meerjarenplan moet de huiseigenaar een energieadvies aan huis hebben. Dan komt een energieadviseur langs om te inventariseren welke energiebesparende maatregelen het meest passen bij het huis en de bewoners. Ook hiervoor is er subsidie.

Voor energieadvies aan huis wordt maximaal 220 euro vergoed, op voorwaarde dat de bewoner een maatregel uit het energieadvies binnen twee jaar uitvoert. Voor trajectbegeleiding van één maatregel vergoedt de gemeente maximaal 140 euro, waarbij bewoners maximaal drie keer gebruik kunnen maken van de trajectbegeleiding. Voor het meerjarenplan vergoedt de gemeente maximaal 220 euro.

Meer informatie
Alle informatie over deze regeling staat op www.jouwhuisslimmer.nl. Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 februari op www.utrecht.nl/subsidieenergieadviesentrajectbegeleiding.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht