Inburgeren in Utrecht – meer ambities dan het Rijk

Per 1 juli 2021 gaat de nieuwe wet inburgering in. Het Rijk heeft met het vaststellen van deze wet een stap genomen in de goede richting, maar dit vinden we in Utrecht niet genoeg. Wij gaan meer doen dan het Rijk voorschrijft, samen met inburgeraars zelf, onze partners verenigd in de inburgeringscoalitie, taalaanbieders en werkgevers. In Utrecht willen we dat mensen die noodgedwongen huis en haard hebben moeten verlaten zich zo snel mogelijk welkom en thuis voelen. Het college heeft haar ambitie op inburgering vastgesteld en naar de raad verzonden.

“Taal is in onze aanpak cruciaal: hiermee vind je (letterlijk) de weg in een nieuw land. Met de nieuwe wet staan wij aan het roer, wij kopen taalonderwijs in en kunnen daarmee malafide praktijken bij taalscholen voorkomen. Door de regionale inkoop van taalonderwijs kunnen we sturen op hoge kwaliteit”, aldus Maarten van Ooijen, wethouder Asiel & integratie. “Daarnaast vraagt elke inburgeraar om een andere vorm van persoonlijke begeleiding. Denk aan behalve begeleiding op het gebied van taal, werk of onderwijs en financiën, ook aan begeleiding over gezondheid, kinderen en het opbouwen van een sociaal netwerk. Vanaf dag één investeren betekent sneller integreren. Utrecht is met deze aanpak koploper in Nederland.”

Welkomhuizen
Ook onderdeel van de Utrechtse ambitie is de inzet op het inrichten van Welkomhuizen. Hier lopen nieuwkomers binnen voor een ontmoeting, een gesprek met een begeleider of een cursus samen met andere Utrechters. Een fysieke gezamenlijke plek waar onder andere ook partners als de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen (zogeheten inburgeringscoaches) en Vluchtelingwerk samenwerken en toegankelijk zijn.

Inburgering in Utrecht wordt vormgegeven op basis van Plan Einstein: als goede buren samen leven, leren en werken, met een aanbod aan cursussen en activiteiten ook voor andere inwoners. Maarten van Ooijen: “Ik ben er trots op dat deze Utrechtse aanpak uit 2016 de basis heeft gelegd voor de manier waarop we per juli 2021 in Utrecht werk maken van inburgering. We willen hierin handen en voeten geven aan wat het beste is voor een statushouder. Investeren in bevordert meedoen, financiële zelfredzaamheid en de mogelijkheid om bij te dragen aan de samenleving. Het resultaat van deze ambitie is dat inburgeraars sneller inburgeren en zich meer thuis en verbonden, voelen in en met Utrecht en haar inwoners.”

Vervolg
Het college van burgemeester & wethouders heeft haar ambitie op inburgering met de Utrechtse gemeenteraad gedeeld. Eind dit jaar beslist de raad hierover. De nieuwe wet inburgering gaat op 1 juli 2021 in.

Meer informatie over de Utrechtse aanpak op inburgering is hier te vinden.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht