Kabinet en steden werken samen aan duurzame verstedelijking

Het Rijk en de vier grote steden (G4) slaan de handen ineen om samen te werken aan snelle en duurzame groei van de Nederlandse steden. Een deel van het kabinet sprak woensdag 16 januari met de burgemeesters en wethouders van de G4 over verstedelijking. De aanwezige partijen onderzoeken alternatieve vormen van bekostiging voor de grote verstedelijkingsopgave.

Verstedelijking is een vraagstuk van nationaal belang. Tot 2040 zijn een miljoen extra woningen nodig, waarvan ongeveer de helft in de G4 regio’s. Om het leven in zowel de stedelijke regio’s als daarbuiten voor iedereen bereikbaar en aangenaam te houden, zijn investeringen nodig in infrastructuur, banen en energieoplossingen. De overheden zetten een serieuze stap in het gezamenlijk aangaan van de grote uitdaging van de snel groeiende stedelijke regio’s.

De overheid kan het echter niet alleen. Marktpartijen, ontwikkelaars, beleggers, corporaties, investeerders en vervoerders zijn hard nodig voor het oplossen van dit vraagstuk.Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken en Infrastructuur en Waterstaat.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht