Meer ruimte voor voetganger en fietser op Ooster- en Westerkade

De Ooster- en Westerkade krijgen een nieuwe inrichting met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De kades krijgen nieuwe bestrating en verlichting en meer bomen. De spooronderdoorgang op de Westerkade gaat dicht voor autoverkeer. Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de kades en de afsluiting.

Met de herinrichting verdwijnen minimaal elf parkeerplaatsen, waardoor meer ruimte ontstaat voor voetgangers en fietsers. De kades worden hiermee een nog prettiger plek. Het uiteindelijke doel is dat er helemaal geen auto’s meer aan de waterkant staan. Om dit mogelijk te maken krijgen bewoners korting op een garage-abonnement. Als de parkeerdruk hierdoor lager wordt, kunnen meer parkeerplaatsen weg.[impressie van boven: Wester- en onder: Oosterkade]

Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van het ontwerp voor de herinrichting. Daarna heeft het plan ter inzage gelegen, samen met de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade. Er zijn 31 reacties binnengekomen die verwerkt zijn in de zogenoemde reactienota. Deze reacties gaan vooral over het parkeren van auto’s en fietsen, de inrichting met groen, verlichting en hekwerken en het beheren van de kades.

Uitvoering 2020
Op basis van het vastgestelde ontwerp en de reactienota wordt een inrichtingsplan uitgewerkt. Een aantal ideeën en suggesties van indieners worden hierin meegenomen. Belanghebbenden worden bij de verdere uitwerking betrokken. Het inrichten van de kades en het afsluiten van de spooronderdoorgang zijn gepland in 2020.

Het ontwerp en de reactienota zijn te downloaden via www.utrecht.nl/ooster-westerkade.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht