Meer zekerheid over huisvesting voedselbanken

De gemeente geeft de voedselbanken in de stad meer zekerheid over huisvesting. De voedselbank in Rivierenwijk is inmiddels verhuisd naar de Nieuwe Jutter. Kanaleneiland en Zuilen verhuizen begin 2020 nog naar een nieuwe locatie. De andere voedselbanken volgen naar verwachting in 2020 en 2021. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Stichting Voedselbanken Utrecht (SVU) en de coördinatoren van de tien voedselbanken.

De gemeente wil dat Utrechters met een laag inkomen kunnen rondkomen en meedoen. Wethouder Linda Voortman: “Met deze nieuwe locaties hebben we voor de voedselbanken een duurzame oplossing gevonden. Zo blijft de continuïteit geborgd voor Utrechters met een laag inkomen. De voedselpakketten zijn voor veel Utrechters van grote waarde.”.

Nieuwe werkwijze
Samen met de SVU werkte de gemeente een nieuwe werkwijze uit voor de uitgifte van de voedselpakketten. De voedselpakketten worden in de toekomst samengesteld op één locatie in Overvecht en vanuit daar verdeeld over de tien locaties in de stad.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht