Onderzoek haalbaarheid woningbouw Rooseveltlaan en Trumanlaan

Woningbouwcorporatie Mitros en de gemeente Utrecht gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om nieuwe woningen te bouwen, waar nu nog woonflats staan aan de Rooseveltlaan 316-434 en de Trumanlaan 307-425 in Kanaleneiland. Daarnaast gaat Mitros acht flats renoveren of er groot onderhoud aan plegen.

“De plannen van Mitros leiden op die delen van de Rooseveltlaan en Trumanlaan tot twee keer zo veel woningen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Dat draagt bij aan de grote behoefte aan woningen in onze groeiende stad.” Het gebied wordt begrensd door de Rooseveltlaan, de Bevinlaan, de Trumanlaan en de Bernadottelaan. Naast de twee portiekflats die Mitros wil herontwikkelen bevinden zich in het gebied nog acht sociale huur flats die parallel aan de herontwikkeling worden gerenoveerd of waar groot onderhoud plaatsvindt.

Sociale huurwoningen
Mitros heeft een opzet gemaakt om de 120 sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door 240 woningen, waarvan in elk geval 120 sociale huurwoningen. Mitros wil dat de sociale huurwoningen voldoen aan de eisen van deze tijd op het gebied van duurzaamheid en woninggrootte. De huidige bewoners mogen terugkeren in de nieuwe sociale huurwoningen.

Vervolg
Bij het onderzoek naar de haalbaarheid kijken Mitros en de gemeente naar duurzaamheid, ruimtelijke inpassing en mobiliteit. Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Tijdens inloopbijeenkomsten kunnen zij reageren op de plannen en ervaring en ideeën inbrengen voor de verdere uitwerking.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht