Onderzoek naar extra sportvelden sportpark Nieuw Welgelegen

Utrecht groeit en de behoefte aan meer ruimte voor sportlocaties groeit mee. Het college van burgemeester en wethouders heeft groen licht gegeven voor een onderzoek naar het gebied op en rondom sportpark Nieuw Welgelegen. Samen met sportverenigingen en andere gebruikers van het gebied wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor extra sportvelden.

“De ontwikkeling van onze stad vraagt niet alleen aandacht voor woningbouw, maar ook voor voldoende voorzieningen voor sport”, licht wethouder sport Maarten van Ooijen het onderzoek toe. “In deze tijden is het meer dan duidelijk dat er grote behoefte is om dichtbij huis te kunnen sporten. Voor zowel de huidige als toekomstige bewoners van onze gemeente geldt dat er voldoende sportvoorzieningen aanwezig moeten zijn om te zorgen dat Utrecht een gezonde en vitale stad is en blijft.”

De plannen voor sportpark Nieuw Welgelegen bouwen voort op ambities van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU 2040). De gemeente zorgt in dit gebied voor een groene, gezonde en prettige omgeving waar je kunt ontspannen en bewegen.

Behoefte
Er is dringend behoefte aan ruimte voor sportvelden voor georganiseerde sport. Daarom wordt in het onderzoek ook bekeken op welke wijze extra sportvelden op een kwalitatief goede manier een plek kunnen krijgen, waarbij ook extra ruimte ontstaat voor groen, bewegen en recreëren. Zo onderzoekt de gemeente wordt hoeveel en welk type sportvelden in het gebied een plek kunnen krijgen. Daarbij bekijkt de gemeente ook hoe het gebied verder te vergroenen is en hoe de toegankelijkheid verbeterd kan worden. De gemeente verwacht dat er binnen twee jaar een ontwerpt ligt voor de uitbreiding. Het is de bedoeling dat Utrechters in 2026 kunnen sporten op de extra sportvelden.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht