Partners in energietransitie positief over samenwerking

Utrecht heeft onderzocht hoe de gemeente samen met andere partijen de energietransitie vormgeeft. De gemeente heeft ruim 30 partners bevraagd. Zij staan overwegend positief tegenover de samenwerking met de gemeente en doen ook een aantal verbetervoorstellen.

Om de uitstoot van CO2 te verminderen, werkt de gemeente samen met andere organisaties. ‘In Utrecht is het werk rond de energietransitie goed van start gegaan’, zo vonden vrijwel alle samenwerkingspartners die bij het onderzoek betrokken waren. Zij waarderen vooral de samenwerkingsrelatie met de gemeente, de deskundigheid van de medewerkers en de manier waarop de gemeente Utrecht een inspirerend voorbeeld biedt. Ook vinden ze dat het werk goed is georganiseerd.

Verbeterpunten
De samenwerkingspartners deden ook een aantal verbetervoorstellen. Zo willen ze dat de gemeente vroegtijdig communiceert over de volgorde waarin verschillende wijken aardgasvrij worden gemaakt. Ook gaven veel partijen aan dat naast de wens om aardgasvrij te worden, ook energiebesparing een plek zou moeten krijgen in de ambities van de gemeente. Hierdoor krijgen alle betrokkenen een beeld van wat zijzelf, ook nu al, kunnen bijdragen aan de energietransitie.

De gemeente heeft een groot bereik met de inzet van de wet milieubeheer voor de zakelijke markt. Op basis daarvan hebben bedrijven en instellingen in de stad veel energiebesparende maatregelen getroffen. De zakelijke markt zou een meer gevarieerde aanpak van de gemeente waarderen, met daarin ook plek voor initiatieven anders dan de handhaving van de wet milieubeheer. Denk aan ondersteuning bij complexe vraagstukken of financieringskwesties, deelname aan enthousiasmerende activiteiten of gezamenlijke vernieuwingsprojecten.

Aanpak
Utrecht gebruikt de aanbevelingen om de aanpak voor de komende jaren verder vorm te geven. De communicatie over het aardgasvrij maken van woonwijken wordt versterkt. Na de zomer starten gesprekken met de stad over de energietransitie, waarin aandacht is voor de ideeën, zorgen en wensen van inwoners. Wat betreft de aanpak gericht op de zakelijke markt, werkt de gemeente aan nieuwe initiatieven. Denk aan een Energieloket waar organisaties terecht kunnen voor extra ondersteuning, en een portefeuilleaanpak voor het verduurzamen van vastgoed speciaal gericht op bedrijven die vooroplopen.

"We zijn bezig met een grote transitie die de komende dertig jaar plaats moet vinden", zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). "Die lange termijn betekent dat we moeten werken met onduidelijkheden, onzekerheden en nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente. Dit onderzoek is een steun in de rug om dit zo goed mogelijk te doen."

Lees meer in het volledige onderzoeksrapport Een opgave voor iedereen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht