Regels Evenementenfonds versoepeld

De gemeente Utrecht past de regels rond het Evenementenfonds Utrecht (EFU) aan. Via het fonds kunnen evenementen worden gefinancierd.

De gemeente stelde 600.000 euro beschikbaar voor het Evenementenfonds Utrecht, verdeeld over 2017 en 2018. In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ werd afgesproken dat het fonds structureel wordt voortgezet.

“Om die reden kijken we nu ook waar we de selectiecriteria kunnen actualiseren,” zegt wethouder Klaas Verschuure van Economische Zaken. “We leggen meer accent op de Utrechtse ambities voor gezond stedelijk leven. En in de beoordeling kijken we ook of evenementen op sociaal en economisch gebied van toegevoegde waarde zijn.”

Verder is in de criteria een eis opgenomen over de duurzaamheid en toegankelijkheid van evenementen. Daarnaast kunnen sportevenementen, die aan de criteria voldoen, ook in aanmerking komen voor de regeling. Evenementen die één of twee keer eerder een bijdrage uit het fonds hebben ontvangen, komen voortaan ook in aanmerking voor het fondse.

De gehele regeling is te vinden op de website van de gemeente Utrecht: www.utrecht.nl/subsidie.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht