Registratieplicht gaat handel in gestolen fietsen tegen

Vanaf vandaag controleert gemeente Utrecht actief de aanmeld- en registratieplicht voor opkopers en handelaren van tweedehands fietsen. Hoewel er ten opzichte van voorgaande jaren minder fietsen worden gestolen, vinden in Utrecht nog altijd veel fietsdiefstallen plaats. In 2017 werd in totaal 4338 keer aangifte van fietsdiefstal gedaan. Met actieve controle op inkoopregisters door de gemeentelijke handhavers wordt het voor fietsdieven lastiger om gestolen fietsen te helen via rijwielhandelaren.

Digitaal Opkopers Register (DOR)
Om het registreren voor handelaren makkelijker te maken ontwikkelde de politie het Digitaal Opkopers Register. In dit online systeem beschrijft de  handelaar onder andere welke producten, met welk frame- of serienummer, van wie zijn opgekocht. Het Digitaal Opkopers Register controleert of een product als gestolen geregistreerd staat in de databank van de politie. Is dit het geval? Dan ontvangt de politie hiervan een melding.
De databank van de politie wordt dagelijks geüpdatet en bevat alle goederen die sinds 1 januari 2010 bij de politie als gestolen staan geregistreerd. Het controleren of een product als gestolen staat geregistreerd is voor iedereen mogelijk via de website Stopheling.nl.

Actieplan fietsdiefstal
In 2015 is er een actieplan tegen fietsdiefstal in Utrecht opgesteld. Dit plan bestaat uit maatregelen die gemeente Utrecht met haar partners neemt via vier sporen, ‘Bewustwording’, ‘Toezicht’, ‘Fysieke maatregelen’ en ‘Opsporing’. Met de actieve controle van het Digitaal Opkopers Register wordt een belangrijke nieuwe maatregel getroffen in het spoor van ‘Opsporing’. Gezien fietsdiefstal in Utrecht een aanzienlijk deel uitmaakt van de totale criminaliteit vindt de gemeente het belangrijk om de aanpak te verbeteren.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht