Restauratie Domtoren gaat vijf jaar duren

De restauratie van de Domtoren start medio 2019 en gaat naar verwachting vijf jaar duren. De kosten van het groot onderhoud aan de 112 meter hoge toren schat de gemeente op 37,2 miljoen euro. Hierin zijn alle kosten meegenomen, waaronder de bouw van de steiger en onvoorziene kosten, exclusief btw.

Utrecht start donderdag met de aanbesteding voor een aannemer die de restauratie gaat uitvoeren. De restauratieadviseur die de toren de afgelopen maanden inspecteerde, maakt gelijktijdig zijn bevindingen bekend. De aannemer wordt dit najaar gekozen en start eind 2018 met de bouw van de steiger en medio 2019 met de restauratie.

Lantaarn
Tijdens de restauratie wordt natuursteen en baksteen aan de binnen- en buitenzijde van de Domtoren gerestaureerd en vervangen. Ook worden de natuurstenen balustrades, het voegwerk aan de buitenzijde, de installaties, het houtwerk, het lood en het leien dak van de spits, en de vaste onderdelen (o.a. carillon, luidklokken, wijzerplaten, uurwerk) voor zover nodig gerestaureerd.

Het meeste werk moet gebeuren in de lantaarn, het deel van de toren tussen 70 en 95 meter hoogte. Hier gaat het vooral om het consolideren van cultuurhistorisch waardevol materiaal dat grotendeels nog stamt uit de originele bouwtijd (1382) en het vervangen van natuursteenelementen. De eerste (0-40 meter) en tweede geleding (40-70 meter) zijn in betere staat. De aanpak daar laat zich het beste omschrijven als 'blokje eruit, blokje erin'.

Financiering
De Domtoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd en heeft eens in de vijftig jaar groot onderhoud nodig. Het Rijk heeft via het Erfgoedparelfonds van de provincie maximaal 4 miljoen euro beschikbaar gesteld, onder voorwaarde van gelijke matching door de provincie. De gemeente is met de provincie in gesprek over deze provinciale bijdrage. Voor het resterende bedrag wordt een beroep gedaan op de gemeente en worden aanvullende subsidiemaatregelen onderzocht. Daarnaast zal een beroep worden gedaan op particuliere fondsen en crowdfunding.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht