Rijk draagt 13 miljoen bij aan woningbouwontwikkeling Overvecht

De miljoenenaanvraag van de gemeente Utrecht - met steun van de provincie Utrecht - voor de wijk Overvecht is toegekend. Het Rijk draagt bijna 13 miljoen euro bij voor het toevoegen van woningen en het verbeteren van de leefomgeving in de Utrechtse wijk. Die financiële impuls komt uit de Woningbouwimpuls van het Rijk. Met deze regeling kunnen gemeenten een bijdrage krijgen voor het oplossen van het woningtekort in Nederland.

Met de aanvraag bij de Woningbouwimpuls wil de gemeente Utrecht, samen met de provincie, corporaties en diverse ontwikkelende partijen de komende tien jaar extra investeren in de projecten Overvecht Centrum, Ivoordreef en De Mix en in de omgeving van deze projecten. Dat resulteert in vernieuwing van dit deel van Overvecht en een betere mix van woningen. Dit draagt bij aan de ambities van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) van Utrecht is verheugd met de toekenning: “Wij zijn vooral blij voor de huidige en toekomstige bewoners van Overvecht, omdat we voor hen goede stappen kunnen maken. We werken op een aantal plekken in Overvecht aan projecten waarbij er extra woningen komen, zoals Overvecht Centrum: daar kunnen we echt een grote verbetering realiseren voor Overvecht, maar eigenlijk voor de hele stad. Maar ook de projecten Ivoordreef en De Mix zijn belangrijk voor de wijkvernieuwing en meer menging. Met deze projecten maken we van Overvecht een prettigere en aantrekkelijkere wijk. Met deze rijksbijdrage kunnen we deze projecten goed uitvoeren en ook zorgen voor een impuls aan de leefkwaliteit die in de omgeving nodig is. We hebben in Overvecht al veel mooie stappen gemaakt, maar de wijkaanpak vraagt om een lange adem. De bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls is hierbij meer dan welkom. We hebben hierbij een goede samenwerking met de provincie Utrecht en ook met onze andere partners in de wijk. Ik kijk ernaar uit om met hen deze projecten te realiseren. We hopen ook dat we op basis van een nieuw regeerakkoord, het volgende kabinet aan onze zijde vinden om de bouw van woningen voor de huidige en toekomstige inwoners van onze stad onverminderd voort te zetten.”

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ”Ik ben ontzettend blij met de toekenning van de woningbouwimpulsgelden voor Overvecht. Bijdragen vanuit het Rijk zijn keihard nodig om in onze provincie tot voldoende betaalbare en toekomstbestendige woningen te komen.”

Stapsgewijs werken aan een betere mix van woningen

Het doel is om in Overvecht meer (verschillende soorten) woningen te bouwen. Zo kunnen Overvechters die hun sociale huurwoning willen verruilen voor een middenhuurwoning of koophuis, in hun eigen wijk blijven wonen. Momenteel vertrekken sommige mensen uit de wijk omdat elders een beter passende woning te vinden is. De gemeente wil niet dat het totaal aantal sociale huurwoningen afneemt, maar meegroeit met de ontwikkeling van de wijk. De rijksbijdrage is gebaseerd op het toevoegen van ruim 2.000 woningen in de projecten Overvecht Centrum, Ivoordreef en De Mix. Een groot deel van die woningen bevindt zich in het sociale of middenhuur-segment. Per saldo leiden deze extra woningen tot een meer gemengde woningsamenstelling in de wijk Overvecht.

Meer woningen en betere openbare ruimte verbeteren

De Woningbouwimpuls biedt kansen voor Utrecht om meer woningen te realiseren. De gemeente wil die groei in goede banen leiden met oog voor een prettiger leefomgeving. Dat betekent dat er ook goede voorzieningen moeten komen voor fietsers, parkeren en andere infrastructuur. Met deze rijksbijdrage wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een goede oplossing te maken voor het parkeren bij Overvecht Centrum, zodat ruimte ontstaat voor extra groen en het toevoegen van woningen. Daarnaast wil de gemeente de openbare ruimte in de omgeving een kwaliteitsimpuls geven door aandacht te geven aan veiligheid en meer groen. De omgeving moet uitnodigen om te bewegen en om elkaar te ontmoeten.
 


Een van de drie plekken in Overvecht die profijt zal hebben van de Woningbouwimpuls is Centrum Overvecht. Op de voorgrond drie nieuwe woonblokken (‘DeBuurt’) met 343 huurwoningen. Foto: AM.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht