'Speellaan' in nieuw plan Heycopstraat

Utrecht heeft de plannen voor de nieuwbouw in de Heycopstraat in Dichterswijk aangepast. Op verzoek van de buurt zorgt de gemeente voor meer groen en speelgelegenheid. Een groene 'speellaan' komt in de plaats van een brede straat uit het oorspronkelijke plan. Omdat hierdoor ook parkeerplekken vervallen, wordt de geplande parkeergarage aan de Croeselaan en Veilingstraat vergroot.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) informeerde leerlingen van openbare school De Kleine Dichter vorige week als eerste over de aangepaste plannen. De leerlingen hadden via een petitie en het Jeugdjournaal gepleit voor behoud van een trapveldje. De leerlingen en andere buurtbewoners, krijgen later de gelegenheid om mee te praten over de verdere invulling van de groene 'speellaan'.

Aan de Heycopstraat, aan de rand van Parkhaven in Dichterswijk, ligt het terrein van soepfabriek Intertaste. De fabriek zal deze locatie verlaten. Samen met ontwikkelaar Plegt-Vos en een eindbelegger onderzoekt de gemeente hoe het gebied tot een aantrekkelijk woongebied ontwikkeld kan worden. Op dinsdag 2 april is er een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners. Op die bijeenkomst presenteert ontwikkelaar Plegt-Vos de aangepaste plannen en krijgen bewoners de gelegenheid te reageren.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht