Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij gelanceerd

30 organisaties en bedrijven bundelen de krachten met de gemeente om Utrecht stap voor stap CO2-neutraal te maken. Samen hebben ze de afgelopen maanden het ‘Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij’ opgesteld. Het akkoord is vrijdag officieel gelanceerd met een digitale bijeenkomst in bijzijn van wethouder Lot van Hooijdonk. De deelnemende partijen stellen mensen en middelen beschikbaar voor gezamenlijke projecten en cocreatie. Doel is dat steeds meer woningen en andere gebouwen in Utrecht energiezuinig worden en schone energie gebruiken.

Het Stadsakkoord bestaat momenteel uit 19 ‘deals’ met afspraken over concrete acties die bijdragen aan de energietransitie. Eén van de stappen in die transitie is het aardgasvrij maken van Utrecht. Dat kan alleen als alle partijen goed samenwerken. Inmiddels zijn zo’n 40 organisaties betrokken, waaronder corporaties, vastgoedpartijen, energie-infrastructuurbedrijven, bouwbedrijven, installateurs, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, provincie Utrecht, adviseurs en financiers.

Enkele projecten zijn al gestart: van goede informatie aan bewoners, kennisdeling en innovatie, tot het uittesten van nieuwe technologieën en meer opleidingsplekken. Ook nieuwe partners die willen bijdragen aan een aardgasvrij en CO2-neutraal Utrecht kunnen zich aansluiten. Doel is dat het netwerk verder groeit en er meer projecten worden opgezet.

Het Stadsakkoord is onderdeel van de plannen voor de energietransitie die de gemeente samen met de stad maakt. Daarbij hoort ook het stoppen met het gebruik van aardgas. “We willen dat een duurzaam huis of bedrijf voor iedereen haalbaar en betaalbaar is”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Door samen te werken aan onze doelen en kennis te delen, komen we verder. We kunnen door dit Stadsakkoord bijvoorbeeld alternatieven voor energiezuinige verwarming testen en breed beschikbaar maken, en ook zorgen voor voldoende opleidingsplaatsen, zodat er technisch geschoold personeel is voor de installatie.”

Meer informatie over de samenwerking is te vinden op utrecht.nl/stadsakkoordaardgasvrij.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht