Subsidie voor lesaanbieders en meer amateurkunst in de wijken

De gemeente Utrecht stelt €1.004.000 euro per jaar beschikbaar om aanbieders van amateurkunsteducatie in 2022 t/m 2024 te ondersteunen. Lesorganisaties op het gebied van muziek, dans, toneel en een andere vormen van amateurkunst kunnen vanaf 1 februari tot 1 april 2021 een aanvraag indienen. Utrecht wil een goed lesaanbod voor iedereen in alle wijken.

Een onafhankelijke adviescommissie gaat organisaties die de subsidie Amateurkunsteducatie 2022-2024 aanvragen op een iets andere manier beoordelen dan in de periode 2019-2021. Er wordt meer gekeken naar inclusiviteit en naar de samenwerking met andere organisaties. Ook kijkt de gemeente naar de professionalisering van de lesorganisaties en is toepassing van fairpractice, ofwel eerlijke betaling van medewerkers en andere betrokkenen, verplicht.

Anke Klein (wethouder Cultuur):“Samen aan amateurkunst doen of ernaar kijken draagt bij aan het welzijn van mensen. Een goed lesaanbod dichtbij zorgt ervoor dat meer mensen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen”.

2025-2028
De komende drie jaar kunnen de instellingen hun organisatie en aanbod verder ontwikkelen. Zij kunnen verdere samenwerking zoeken met andere instellingen en/of kunstdisciplines en dan daarna voor 2025-2028 een aanvraag doen voor 4 jaar vanuit de cultuurnota.

Lees hier de voorwaarden van de Subsidie Amateurkunsteducatie 2022-2024.

Tot 1 april  kunnen organisaties hun aanvraag indienen via het online subsidieloket.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht