Tarief algemene daklozenopvang volwassenen gelijkgetrokken per 1 juli 2022

De Utrechtse algemene opvang voor mensen die dakloos zijn is per april 2020 overgegaan van een nachtopvang naar een 24-uursopvang. Zij zijn daar dag en nacht welkom om vanuit daar te werken naar herstel. Vanaf 1 juli 2022 verandert ook het tarief voor deze opvang. Iedereen betaalt vanaf dan hetzelfde bedrag van 6 euro per 24 uur. Het tarief voor opvang wordt hiermee op alle opvanglocaties gelijk. Dit voorstel stuurde het college van burgemeester en wethouders vandaag naar de gemeenteraad, ter besluitvorming later dit jaar.

In de 24-uursopvang kan iemand 24 uur verblijven en gebruik maken van alle voorzieningen. Een overnachting, maaltijden, activiteiten, hulp en zorg. De uitbreiding van de dienstverlening was nog niet verwerkt in het bedrag dat iemand hiervoor betaalt. Op dit moment zijn er op de verschillende opvanglocaties nog verschillende tarieven. Een vaste eigen bijdrage zorgt voor gelijkheid tussen en voor meer rust op de locaties.

Maarten van Ooijen, wethouder Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen: “In Utrecht willen we dat mensen een vaste plek hebben om te werken aan hun herstel. De doorontwikkeling van dag- en nachtopvanglocaties naar 24-uursopvanglocaties is iets wat niet zonder de verschillende organisaties in onze stad mogelijk zou zijn. Samen zorgen we voor een prettige leefomgeving en de juiste begeleiding. Ik ben er ook trots op dat we met de 24-uursopvang landelijk vooroplopen.”

Vast tarief
In de huidige situatie zijn er per opvanglocatie verschillende bedragen van toepassing. “Bij Herstart betaalt men 7 euro voor een overnachting en maaltijden, bij de NoiZ en Sleep Inn betaalt iemand hier 9 euro voor en indien men daar alleen gebruik maakt van een overnachting en ontbijt kost dit € 4,50. Met een eenduidig tarief wordt de eigen bijdrage gemiddeld genomen lager”, aldus van Ooijen. Het tarief wordt op één vast moment geïnd, wat gedurende de dag zorgt voor meer rust.

Samenwerking met partners

Gemeente Utrecht werkt samen met verschillende organisaties aan de opvang en begeleiding van mensen die dakloos zijn. De partners (de belangenbehartigers GOUD, Rechtop, De Achterkant en zorgaanbieders Tussenvoorziening, Leger des Heils, Stadsteam BackUp) worden betrokken bij de invoering en uitwerking van het nieuwe tarief en de communicatie hierover met de doelgroep. Samen met de partners zorgen voor we een goede invoering.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht