nieuwsbericht gemeente Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en gemeente Utrecht zorgen ervoor dat 200 asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vannacht worden opgevangen in Jaarbeurs Utrecht voor crisisnoodopvang. Dit doen ze om de situatie in Ter Apel te ontlasten, waar voor honderden asielzoekers geen plek meer is. Zij gaan hiermee in op het dringende verzoek het Rijk.

Sharon Dijksma, voorzitter Veiligheidsregio Utrecht: “Door een snelle samenwerkingsactie tussen het Rijk en de regio kunnen we vannacht mensen een dak boven het hoofd bieden om te slapen. En hiermee voor een grote groep asielzoekers nu een inhumane situatie voorkomen. De komende periode zullen we vaker in staat moeten zijn om snel tijdelijke én meer structurele oplossingen te bedenken die vluchtelingen helpen in het vinden van onderkomen.”

Rachel Streefland, wethouder Asiel gemeente Utrecht: “De stad Utrecht blijft in tijden van nood niet aan de kant staan. We springen vannacht bij en zullen naar vermogen blijven helpen. We rekenen daarbij ook op solidariteit van andere regio’s.”

De VRU heeft met het Rijk afgesproken is dat de 200 asielzoekers morgenochtend vanuit de Jaarbeurs naar dan beschikbare crisisnoodopvangplekken worden gebracht. Wanneer er Oekraïense vluchtelingen vanavond of vannacht arriveren in Utrecht, worden zij tijdelijk op een andere plek in de gemeente Utrecht opgevangen.

De VRU zal zich de komende periode ook richten op het ondersteunen van gemeenten bij het versneld laten instromen van statushouders, daar de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog blijft.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht