Uitbreiding fietsenstalling Tuindorpzijde station Overvecht

De fietsenstalling aan de Tuindorpzijde van station Overvecht breidt uit. Het aantal reizigers groeit en het gebied moet beter bereikbaar worden voor voetgangers en fietsers. Om die groei op te vangen, zijn in totaal zo'n duizend extra fietsparkeerplekken nodig, verdeeld over beide zijden van het station. In het najaar van 2018 komen er aan de Tuindorpzijde van het station daarom 442 fietsparkeerplekken bij, waarmee het totaal aantal hier uitkomt op meer dan duizend. Er komen dubbellaagse rekken en nieuwe leibomen.

Het ontwerp met dubbellaagse rekken langs het talud van het spoor geeft het benodigd aantal plekken in de beperkte ruimte die hier beschikbaar is. De bestaande hagen langs de Albrecht Thaerlaan blijven behouden. Langs de haag worden meer dan veertig nieuwe leibomen geplant. Voor de uitbreiding worden zestien prunussen weggehaald, die nu tussen de rekken staan.

Groen uitzicht behouden
Bewoners hebben aangegeven een zo groen mogelijk zicht vanuit de woningen te willen behouden. Dit is mogelijk door het behoud van de huidige haag en de plaatsing van nieuwe leibomen. Direct aanwonenden kunnen de komende tijd hun voorkeur uitspreken over het soort leiboom dat geplaatst gaat worden. Daarnaast gaat de gemeente op verzoek van bewoners in de eerste periode na de uitbreiding preventief handhaven op fout stallen van fietsen.

Reacties op het ontwerp
In september 2017 was voor direct aanwonenden een inloopavond waar het ontwerp voor de uitbreiding van de fietsenrekken is gepresenteerd. Er zijn diverse reacties binnengekomen op het ontwerp en er is een alternatief plan aangeboden door omwonenden. Dit plan met enkellaagse, schuingeplaatste rekken, is uitgewerkt en nogmaals op maatvoering getoetst door ProRail, maar niet haalbaar gebleken. De reacties en antwoorden zijn gebundeld in een reactienota. Op www.utrecht.nl/overvecht-stationsgebied staat het ontwerp, de onderzoeksresultaten en de reactienota.


 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht