Utrecht krijgt financiële steun van het Rijk voor aardgasvrije wijk Overvecht-Noord

Vandaag maakte het Rijk bekend dat Overvecht-Noord is geselecteerd voor een bijdrage om woningen van het aardgas af te krijgen. Het geld is bedoeld voor energiemaatregelen aan woningen in Overvecht-Noord. Wethouder Lot van Hooijdonk (Energie): “Met dit geld kunnen we een grote stap zetten naar aardgasvrije huizen. De bijdrage is in deze fase cruciaal om het haalbaar en betaalbaar te maken voor mensen.”

Overvecht-Noord
Utrecht vroeg geld aan voor 372 woningen, waarvan 300 koopwoningen en 72 huurwoningen van Portaal in het Centraal wonen complex in de Klopvaartbuurt. De gemeente Utrecht bespreekt met het Rijk en de samenwerkende partijen hoe het geld het meest effectief ingezet kan worden.

Rijksbijdrage
Overvecht-Noord is één van de wijken die geselecteerd is uit 75 aanvragen die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ingediend. De gemeente heeft 4,7 miljoen euro aangevraagd. Een half miljoen euro is bedoeld om huurwoningen aardgasvrij te maken. Voor woningeigenaren is 4,2 miljoen euro aangevraagd. Eind oktober maakt het Rijk bekend hoeveel geld Overvecht-Noord krijgt en wat de spelregels voor de inzet van dit geld zijn.

De rijksbijdrage is bedoeld voor gemeenten die samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders en energieleveranciers een bestaande wijk aardgasvrij willen maken. De aanvraag past bij de ambitie van de gemeente, Stedin, STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties), Eneco en Energie U om toe te werken naar een aardgasvrij Overvecht-Noord in 2030.

Klimaatneutrale stad
Wereldwijd staan we voor de opgave om de CO₂-uitstoot terug te dringen. In Utrecht wordt de CO₂-uitstoot voor een derde deel veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas. Het aardgasvrij maken van bestaande bouw draagt bij aan de ambitie van Utrecht om een klimaatneutrale stad te worden.

Kijk voor meer informatie op: www.utrecht.nl/wonenzonderaardgas/overvecht-noord

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht