Utrecht, NS en Synchroon presenteren plannen Wisselspoor

Het tweede deel van de nieuwe wijk Wisselspoor krijgt maximaal 1050 woningen en 28.000 m2 ruimte voor andere voorzieningen. Het ruige en industriële karakter van het gebied blijft behouden, onder meer door cultuurhistorische bebouwing te laten staan en beeldbepalende elementen als sporen en bielzen een plek te geven in de buitenruimte. De historie van de spoorwegen in Utrecht vormt daarmee het uitgangspunt van de ontwikkeling van het gebied, dat ligt tussen de sporen Utrecht-Amersfoort, Utrecht-Amsterdam en de 2e Daalsedijk.

Van de woningen komt 30 procent in de sociale huursector en 15 procent in het middensegment van de koopsector. Verder is plek voor onder meer culturele en maatschappelijke voorzieningen, creatieve bedrijvigheid en horeca. Ook komen er diverse parken en groen. Het gebied wordt autoluw, zodat er veel ruimte is voor fietsen, wandelen en spelen.

De gemeente Utrecht en NS Stations hebben de ontwikkelovereenkomst deze week ondertekend en zijn blij dat het project verder kan. Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Het is in deze tijden een hele prestatie dat er achter de schermen keihard is gewerkt zodat dit project verder kan gaan. Het is een unieke ontwikkeling op een bekende en karakteristieke plek in onze stad: we transformeren een werklocatie naar een woon-, leef- en beleef-plek, waar gezond stedelijk leven goed tot uitdrukking komt.”

In opdracht van NS Stations is de herziening van het bestemmingsplan voorbereid. Daarnaast is de afgelopen tijd in nauwe samenwerking tussen NS Stations, gemeente Utrecht en Synchroon door BGSV gewerkt aan de ontwikkelkaders en het beeld- en kwaliteitsplan voor deelgebied 2, 3 en 4. Voor de realisatie is een samenwerking uitgewerkt waarbij de risico’s zijn verdeeld over de partijen. Zo heeft NS de ontwikkelkaders opgesteld, zal de gemeente de bestemmingsplanprocedure voeren en wordt de grond afgenomen op moment dat ontwikkelaar in gelegenheid is gesteld om de plannen uit te werken. Sebastiaan de Wilde (directeur Vastgoed NS Stations): “Deze mooie gebiedsontwikkeling is  tot stand gekomen samen met de gemeente en betrokken partijen zoals bedrijven en omwonenden in nauwe samenwerking en een zo open mogelijk proces. Met als resultaat een prachtig woongebied waarin wonen, werken, verblijven en diverse duurzame vormen van mobiliteit in elkaars verlengde liggen.”

Deelgebied 1
In deelgebied 1, in het noorden van Wisselspoor, is inmiddels al begonnen met de bouw van woningen. Samen met deelgebied 2, 3 en 4 vormt dit in openbare ruimte en parken uiteindelijk één geheel. Henri van Dam (directeur van Synchroon): “Wij zijn blij met de ondertekening van de ontwikkelovereenkomst, een belangrijke stap voor Wisselspoor. Het project past uitstekend in onze strategie om stationsomgevingen te versterken. Binnen het project stimuleren wij de biodiversiteit door veel groen toe te voegen en streven wij ernaar de CO2 uitstoot te verlagen door elektrische deelauto’s en fietsen aan te bieden. Een mooi, duurzaam plan waar jong en oud straks heerlijk kan wonen.”

De ontwikkeling draagt bij aan de doelstellingen van de stad Utrecht en de NS om te verdichten bij stationslocaties en gebruik van openbaar vervoer maximaal te stimuleren. Zo zullen er deelauto’s en fietsen voor de bewoners, gebruikers en omwonenden worden aangeboden.
Het ontwerpteam bestaat uit een samenwerking van Synchroon, Skonk, Delva Landscape Architects, Studioninedots, De Wijde Blik en werkt nauw samen met de gemeente Utrecht en NS als opdrachtgever/verkopende partij.

Ter inzage
Buurtbewoners en andere belangstellenden kunnen van vrijdag 5 juni tot en met donderdag 16 juli reageren op de plannen. Ter inzage liggen het ontwerpbestemmingsplan voor deelgebied 2 tot en met 4 en het ontwikkelkader inclusief stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan. Buurtbewoners worden vandaag geïnformeerd en onder meer uitgenodigd voor een online informatieavond op 15 juni a.s.

Meer informatie: www.utrecht.nl/2edaalsedijk

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht