nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het college van B en W maakt de verdeling van de vierjarige subsidies voor de Cultuurnota 2025-2028 bekend. 67 gehonoreerde aanvragers krijgen de komende vier jaar subsidie om hun plannen tot uitvoering te brengen. Deze aanvragers passen in een gezond cultureel ecosysteem met zowel een divers aanbod, een inclusieve cultuursector, en ontwikkelruimte aan kunstenaars en culturele organisaties om zichzelf en de stad te laten groeien. Alle aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld door een externe adviescommissie en grondig getoetst op artistieke kwaliteit, uitvoerbaarheid en betekenis voor de stad, binnen de vastgestelde kaders. Het college heeft daarom besloten het advies integraal over te nemen.

Onder de gehonoreerde aanvragen bevinden zich zowel doorstromers zoals Mooie Woorden, Sounds Like Touch, free-DOM en De Nijverheid, als nieuwe meerjarige subsidieontvangers zoals Common Frames en De Parade. Het advies bevat een evenwichtige verdeling tussen bekende en nieuwe aanvragers, grotere en kleinere organisaties van verschillende sectoren.

"Wethouder Eva Oosters (Cultuur): 'Ik ben blij met de hoeveelheid vernieuwing in de aanvragen. De instellingen hebben echt kleur bekend en tonen veel solidariteit naar elkaar en de stad. De gehonoreerde aanvragers vormen samen een sterke en diverse cultuursector met volop ruimte voor vernieuwing. Door subsidies te geven aan zowel gevestigde partijen als jonge makers en nieuwe initiatieven, versterken we ons culturele ecosysteem. Ook hebben we pijnlijke keuzes moeten maken, aangezien het budget overvraagd was: er is voor 23,71 miljoen euro aangevraagd, terwijl er slechts 18,46 miljoen euro beschikbaar is. Met de maatregelen die in het nieuwe landelijke coalitieakkoord worden voorgesteld, wordt het een echte uitdaging om cultuur voor iedereen toegankelijk te houden. Als stad werken we graag samen met onze culturele instellingen, gesubsidieerd of niet, om die toegankelijkheid te allen tijde te behouden."

Vernieuwing in cultuursector
Iedere vier jaar wordt nieuw cultuurbeleid vastgelegd in de cultuurnota. Het Utrechtse cultuurbeleid kent vier pijlers: een veelzijdig, pluriform aanbod, een inclusieve sector, ruimte voor het stimuleren van creatief vermogen en het bieden van ontwikkelruimte. Culturele instellingen zoals musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals en gezelschappen kunnen op basis van deze nota subsidie aanvragen. Een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur adviseerde vervolgens het college. Het externe adviesrapport ‘Kleur Bekennen’ bevat beoordelingen van en adviezen over 103 aanvragen, en reflecteert op de uitgangspunten van de Cultuurnota met dezelfde titel. Daarin staat een solidaire, eigenzinnige en uitnodigende cultuursector centraal.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht