Utrecht wil duurzame stroom uit nieuwe energiebronnen

Utrecht zoekt een nieuwe energieleverancier die de gemeente de komende tien jaar van duurzame stroom moet voorzien. De gemeente zet in op de inkoop van zo duurzaam mogelijke energie uit nieuwe Nederlandse windmolens en zonneparken. Zo stimuleert Utrecht nieuwe projecten met wind- en zonne-energie. De gemeente heeft een zogeheten tender uitgeschreven waarop marktpartijen zich tot half augustus kunnen inschrijven, waarna de stad dit najaar een keuze maakt.

 

De gemeente gebruikt jaarlijks zo'n 50 miljoen kilowattuur per jaar voor onder meer straatverlichting, gemalen en gemeentelijke gebouwen. Het energieverbruik is vergelijkbaar met dat van 15.000 huishoudens. Met het verduurzamen van het eigen vastgoed, het plaatsen van zonnepanelen en het bieden van ruimte voor opwekking van duurzame energie wekt de gemeente een deel van de energie zelf op. De rest wordt ingekocht.

“Gemeenten kunnen als grote inkoper van stroom het verschil maken”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Met deze tender stimuleren we nieuwe projecten om in Nederland met wind of zon duurzame energie op te wekken. Zo kunnen we stapsgewijs af van fossiele brandstoffen.”

Utrecht wil met de nieuwe leverancier als strategisch partner werken aan volledig duurzame levering van stroom. Op de gemeentewerf aan de Tractieweg gaat de gemeente met de leverancier werken aan nieuwe innovatieve projecten. Doel is om het verbruik van energie zoveel mogelijk samen te laten vallen met het moment dat duurzame energie beschikbaar is, waardoor het gebruik van fossiele energie zoveel mogelijk wordt beperkt. Een voorbeeld is dat het laden van elektrische auto’s bijvoorbeeld pas start als de zon is opgekomen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht