Utrechters ontvangen onderscheiding

Op vrijdag 19 juni is een aantal Utrechters onderscheiden door burgemeester Jan van Zanen. Yvonne Da Silva ontving een Koninklijke onderscheiding, zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lukas Bergman ontving een oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Ben Nijssen en Pieter Beelaerts van Blokland kregen een Stedelijke onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding voor Yvonne Da Silva
Sinds 1998 is mevrouw C.H. Da Silva-Griffith als vrijwilliger actief in de Evangelische Broedergemeente Utrecht. Ze is onder andere lid van de redactiecommissie, verzorgt de maandbrieven en houdt dagelijks de website bij. Ook is zij actief als taalmaatje en secretarieel ondersteuner voor de stichting Taal Doet Meer. Ze verzorgt de telefoon en de administratie van de stichting en stuurt aan alle duizend vrijwilligers een handgeschreven verjaardagskaart. Ook fungeert zij als gastvrouw tijdens de Taal Doet Meer-Colleges. De stichting ontving in 2019 een Appeltje van Oranje. Naast haar vrijwilligerswerk doet ze als mantelzorger onder andere boodschappen voor een kennis.

Stedelijke onderscheidingen voor Ben Nijssen en Pieter Beelaerts van Blokland
Ben Nijssen ontving de Speld van de Stad. Sinds 1987 is Ben Nijssen de voorzitter van het Wijk C-Komitee, één van de oudste buurtcomités van Utrecht. Ook is Ben Nijssen, vanaf het begin 25 jaar geleden, zeer actief in de redactie van de Binnenstadskrant. Hij fungeert naast zijn talloze bijdragen als het wandelende archief van de redactie.
Daarnaast is Nijssen de mede‐oprichter van de Stichting Singelgebied, hij is de drijvende motor achter de bewonerswerkgroep ‘Utrecht Weer Omsingeld’. Mede dankzij hem krijgt Utrecht na 30 jaar lobby, onderhandelen, steun zoeken en inzet zijn complete singels weer terug.
Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland is onderscheiden met de Maartenspenning.
Als bestuurslid van Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis heeft hij twaalf jaar lang richting gegeven aan de activiteiten van het Gasthuis. In deze periode heeft hij ervoor gezorgd dat de transformatie van verouderd verzorgingstehuis naar het nieuwe Gasthuis invulling kreeg. Naast zijn werkzaamheden bij het Gasthuis was de heer Beelaerts van Blokland mede-initiator van stichting TussenThuis; een voorziening voor gescheiden ouders die een veilige plek voor de omgang van hun kinderen nodig hebben. Verder was de heer Beelaerts van Blokland oprichter en bestuurslid van stichting Gastheerschap en Cultuur. Zij organiseren maandelijks een programma waarmee bewoners en/of ondernemers hun omgeving beter leren kennen.

Uitreiking oorkonde Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan Lukas Bergman
In de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 december 2019 fietste Lukas Bergman over het fietspad langs de Strijkviertelplas in de Meern, toen hij een fiets zag liggen. In eerste instantie vertrouwde hij het niet en fietste door. Kort daarna besloot de jongeman terug te fietsen. Toen hij met een zaklamp ging zoeken zag hij in een sloot naast de plas een vrouw staan. De man belde direct de hulpdiensten. Omdat de vrouw vast zat in de blubber, moest de brandweer komen om de vrouw uit het water te helpen. De man bleef de vrouw aan de praat houden tot de hulpdiensten aanwezig waren.
De heer L.J.M. Bergman ontving een oorkonde van De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen als blijk van waardering.

Uitgestelde lintjesregen vindt plaats op 30 juni
De alternatieve uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 vindt plaats op dinsdag 30 juni in de Stadsschouwburg. Door de coronamaatregelen kon de Lintjesregen afgelopen 24 april niet doorgaan in de gebruikelijke vorm. Door de versoepelde landelijke maatregelen is het nu wel mogelijk de uitreikingen in bescheiden vorm te organiseren. Landelijk vindt de Lintjesregen plaats op vrijdag 3 juli. Echter, vanwege het aanstaande vertrek van burgemeester Jan van Zanen heeft Utrecht voor deze datum een uitzondering aangevraagd bij het Landelijk Kapittel der Civiele Orden. Hierdoor kunnen de onderscheidingen nog door de huidige burgemeester worden opgespeld.

Oproep lintjesregen 2021
Kent u ook iemand die in het zonnetje gezet mag worden voor bijvoorbeeld vrijwilligersactiviteiten? Dan kunt ú hem of haar verrassen en voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Meer informatie hierover staat op onze website of op www.lintjes.nl. Wilt u de onderscheiding tijdens de Lintjesregen in april 2021 laten uitreiken? Dien het voorstel dan vóór 1 juli 2020 in via kabinet@utrecht.nl.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht