Vaste huisvesting voor Utrechtse voedselbanken

Met het vinden van geschikte locaties voor de voedselbank in Ondiep en Leidsche Rijn hebben alle Utrechtse voedselbanken duidelijkheid over hun huisvesting voor nu en in de toekomst. Ook de Dierenvoedselbank in Ondiep heeft een nieuwe locatie gevonden. Daarmee komt een einde aan de jarenlange onzekerheid over huisvesting voor de voedselbanken. “De voedselbanken kunnen hierdoor hun energie weer volop steken in het verstrekken van voedselpakketten aan kwetsbare Utrechters”, aldus wethouder Linda Voortman (Werk & Inkomen).

Het duurzaam huisvesten van de voedselbanken was een belangrijke opgave uit het coalitieakkoord ‘Utrecht ruimte voor iedereen’. Daarom heeft de gemeente de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU) de afgelopen jaren gesteund in de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze. Hierdoor wordt voedsel door vrijwilligers opgeslagen en verpakt op een centrale locatie in Overvecht en van daaruit verdeeld over negen locaties in de stad. 

Voortman: “De voedselbanken vervullen een cruciale rol door wekelijks zo’n 565 voedselpakketten te verstrekken aan Utrechters die moeite hebben met rondkomen. De voedselpakketten zijn voor veel Utrechters van grote waarde. We vinden het daarom belangrijk dat de voedselbanken zekerheid hebben over de locaties waar zij in zitten”. 

Ondiep
De voedselbank in Ondiep, ook bekend als het initiatief Alles Onder Een Dak, verpakt vanaf 1 januari 2021 de voedselpakketten naast de centrale locatie in Overvecht. De uitgifte vindt plaats in het buurtcentrum de Uithoek in Ondiep. De Dierenvoedselbank heeft een eigen locatie gevonden voor zowel de opslag als de uitgifte aan de Van Tuyllkade in Zuilen. 

Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern
De voedselbank in Leidsche Rijn verhuist per 1 april 2021 naar een winkelpand nabij winkelcentrum Terwijde en gaat een sociaal winkelconcept testen. Het is dan mogelijk voor mensen om zelf te kiezen wat ze mee naar huis nemen. Ook de voedselbank in Vleuten – De Meern verhuist in de loop van 2021 naar een nieuwe locatie, de Marekerk. Zij testen dan ook het sociaal winkelconcept.
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht