Zeeheldenbuurt volledig voorzien van apart hemelwaterriool

De hele Utrechtse Zeeheldenbuurt heeft een hemelwaterriool aangelegd gekregen. Dit is een aparte rioolbuis waar alleen hemelwater doorheen stroomt. Door een aparte rioolbuis hiervoor te gebruiken kan regenwater beter wegstromen en daarmee wateroverlast voorkomen. Wethouder Kees Diepeveen legde symbolisch de laatste putdeksel in de Cornelis Houtmanstraat.

In 2014 ondervonden bewoners van de Zeeheldenbuurt en Lombok met souterrainwoningen (huizen met een verdieping onder straatniveau) na hevige regenval wateroverlast. Er is toen samen met de gemeente gekeken wat er gedaan kon worden. Een aantal bewoners hebben in de Peilgroep meegedacht met de plannen van de gemeente. De beste oplossing bleek de aanleg van een hemelwaterriool, een aparte rioolbuis die alleen bedoeld is voor de afvoer van regenwater (naar het omliggende water in de buurt), met daarnaast een aantal maatregelen die de bewoners zelf konden nemen. In 2019 zijn de werkzaamheden aan het riool in Lombok afgerond en sinds februari 2022 is ook de Zeeheldenbuurt volledig voorzien van een aparte rioolbuis voor hemelwater. Bij de voorbereidingen werd ontdekt dat een deel van het bestaande riool in slechte staat verkeerde. Tijdens de werkzaamheden is het bestaande riool daarom meteen verbeterd, zodat het weer jaren mee kan.

Bij vrijwel alle woningen in de Zeeheldenbuurt zijn de regenpijpen aan de voorzijde van de woningen aangesloten op het hemelwaterriool (ook als er een kleine voortuin was). Buurtbewoners hebben daarnaast het advies gekregen om ook de regenpijp en tuinputje aan de achterzijde van hun woning aan te sluiten op het hemelwaterriool of om op een andere manier het hemelwater op te vangen of af te voeren. Ruim een kwart van de bewoners heeft maatregelen getroffen om waterlast te voorkomen. Zo hebben bijvoorbeeld 30 woningen in de Admiraal van Gentstraat, Van Brakelstraat en de Trompstraat gezamenlijk in de binnentuinen een hemelwaterriool aangelegd dat aansluit op het gemeentelijk hemelwaterriool. Anderen maakten een opvang voor water in de tuin. Wethouder Kees Diepeveen: “De aanleg van dit hemelwaterriool en de maatregelen die de buurtbewoners hebben getroffen zijn een belangrijke stap in het voorkomen van wateroverlast en het klimaatbestendiger maken van onze stad.”

Nu de werkzaamheden voor het hemelwaterriool zijn afgerond wordt er in april gestart met de werkzaamheden voor het opnieuw inrichten van de straten. Er komen onder andere extra fietsenrekken, meer ruimte voor nood- en hulpdiensten en waar mogelijk meer groen. 


Ter ere van het afronden van de werkzaamheden werd deze putdeksel geplaatst door wethouder Diepeveen. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht