Zes leefstraten deze zomer

Zes straten in Utrecht worden deze zomer een zogeheten leefstraat. De Concordiastraat, Grasstraat, Kersstraat, Noordeindestraat, Malakkastraat en Runstraat worden tijdelijk ingericht naar de wensen van bewoners en afgesloten voor verkeer. Bewoners experimenteren zo met het anders gebruiken van de ruimte op straat en andere manieren van vervoer, zoals autodelen en fietsen. Er ontstaat ruimte voor bewoners om elkaar te ontmoeten en kinderen rustig op straat te laten spelen. De initiatiefnemers hebben gezorgd voor afspraken met de buurt en alternatieven voor verkeer en parkeren in de periode van de leefstraat.

 

In de Concordiastraat in de Tweede Daalsebuurt is net als vorig jaar het middendeel van 13 juli tot 13 augustus ingericht als leefstraat. De Kersstraat in Oudwijk heeft, in tegenstelling tot vorig jaar, van 21 juli tot 18 augustus meerdere kleinere punten verspreid door de straat als ontmoetingsplek. In de Malakkastraat in Lombok zal het westelijk deel van 14 juli tot 12 augustus zijn afgesloten. De Runstraat in Rivierenwijk wordt van 14 juli tot 26 augustus ten noorden van de Volkerakstraat ingericht als leefstraat. De Grasstraat in Wittevrouwen is een leefstraat van 13 juli tot 26 augustus op het deel dat nu al een woonerf is. In de Noordeindestraat in Tolsteeg gaat het van 27 juli tot 12 augustus om het middendeel van de straat.

Zeven initiatieven kwamen half mei door de eerste toetsronde van de gemeente. Bij de tweede toetsronde zijn alle randvoorwaarden bekeken en is in het bijzonder gelet op het draagvlak in de buurt. Het initiatief van de Salawatihof in Lombok is gestopt omdat er meer weerstand bleek te zijn dan verwacht. De overige zes initiatiefnemers hebben met handtekeningen aangetoond dat er voldoende steun is in de straat. De informatieronde met een wijkbericht en inloopbijeenkomsten heeft ervoor gezorgd dat de buurt tijdig geïnformeerd is en dat op basis van de reacties aanpassingen konden worden gedaan in de plannen. Zo zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de straat voor bijvoorbeeld verhuizingen, bezorgdiensten en afvalinzameling. De zomerperiode is gekozen omdat veel bewoners dan vrij of op vakantie zijn waardoor er minder behoefte aan parkeerruimte zal zijn. Vorig jaar zomer waren er twee leefstraten in Utrecht; de Concordiastraat en de Kersstraat.

Kijk voor meer informatie op: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/leefstraten.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht