Nieuws - Pagina 7 van 9

Utrecht maakt hulp bij geldzorgen makkelijker

Utrechters met betalingsachterstanden of schulden kunnen vanaf vandaag rechtstreeks bellen met de gemeente voor hulp bij schulden. Speciaal voor…

ROM Regio Utrecht opgericht

Met de ondertekening van de akte is de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht een feit. Met dit ontwikkelingsfonds…

Utrecht is jarig en op weg naar de 900 jaar

Utrecht is vandaag jarig. Over precies twee jaar, op 2 juni 2022, is het 900 jaar geleden dat Utrecht haar stadsrechten kreeg. In 2022 wordt dit…

Ruim 22 miljoen voor terugdringen dakloosheid

Het Rijk heeft Utrecht als centrumgemeente €22,4 miljoen euro toegekend om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen. Samen met…

Miljoenentekort voor vernieuwing Noordelijke Randweg

Voor de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) zijn tientallen miljoenen euro’s extra nodig. Dat blijkt uit de kostenraming van het…

Utrecht wil autoverkeer begrenzen om leefbaarheid te verbeteren

Utrecht gaat de leefbaarheid van het noordwestelijk deel van de stad verbeteren door autoverkeer te beperken. Zo wil de gemeente een knip maken op de…

Eerste schatting financiële impact corona op gemeentefinanciën

De gevolgen van het coronavirus hebben hun weerslag op de financiën van de gemeente Utrecht. In de eerste bestuursrapportage die het college van b en…

Plannen Lombokplein ter inzage

Het Westplein en omgeving worden omgevormd tot het Lombokplein: een plek in het centrum van Utrecht, levendig en groen en goed verbonden met de…

Gemeente Utrecht en partners starten voorlichtingscampagne over het voorkomen van rattenoverlast

Vanaf 28 mei start onder de noemer, ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’, een publieke voorlichtingscampagne over het voorkomen van rattenoverlast in…

Overheidssteun voor Utrechtse culturele instellingen

Een aantal Utrechtse culturele instellingen kan waarschijnlijk rekenen op financiële steun van de overheid vanwege de gevolgen van het coronavirus.…

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht