Nieuws - Pagina 7 van 10

Visdeurbel ruim 100.000 keer ingedrukt

Utrecht heeft de visdeurbel massaal omarmd. Sinds de start eind maart drukten mensen ruim 100.000 keer op de digitale bel waardoor de sluiswachters…

65-plussers uit de buurt krijgen voorrang bij nieuwbouwproject

Het Utrechtse College heeft ingestemd met twee pilots om 65-plussers uit de buurt voorrang te verlenen bij de toewijzing van de helft van de woningen…

Startsein aanpak Watertoren in Overvecht

Op initiatief van de nieuwe eigenaar komen in de Watertoren in Overvecht woningen en werkplekken. Daarnaast komt er in het park rond de Watertoren een…

Gemeente en Werkplaats Overvecht starten onderzoek wijkverbetering

De gemeente heeft de ambitie om de wijk Overvecht te versterken. Daarvoor loopt de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Ook heeft Utrecht een flinke…

Nieuwe invulling Pieter Baan Centrum stap dichter bij

Het Pieter Baan Centrum moet onder een nieuwe eigenaar ruimte gaan bieden voor woningen voor verschillende doelgroepen, werken, cultuur en horeca.…

900 jaar stadsrechten, groot feest met alle Utrechters

Over precies één jaar viert Utrecht dat het 900 jaar geleden is dat de stad stadsrechten kreeg. Burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Anke Klein…

Vervanging riolering Welgelegen en den Hommel biedt kans om omgeving opnieuw in te richten

De riolering en het meeste asfalt van de wegen in de buurten Welgelegen en Den Hommel zijn toe aan vervanging. Daarom worden straten binnenkort…

Jaarstukken 2020: een jaar in het teken van de coronacrisis

De coronacrisis had in 2020 grote impact op de stad, de inwoners en de gemeente. In het jaarverslag en de jaarrekening 2020, die vandaag naar de…

Utrecht opent ogen voor stoepplantjes

Op 100 plekken in de Utrechtse binnenstad zijn 10 verschillende, beschermde stoepplanten voorzien van namen, met tijdelijke, milieuvriendelijke…

Twee rapporten over tramaanslag 18 maart 2019 gepubliceerd

De tramaanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht die op 18 maart 2019 plaatsvond, heeft een diepe wond in de stad achtergelaten. Vier mensen kwamen om…

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht