Nieuws - Pagina 2 van 4

Meer Utrechters uit de bijstand aan het werk

In 2018 was de uitstroom van inwoners met een bijstandsuitkering naar werk 1.452 ten opzichte van 1.139 een jaar eerder. De uitstroom naar werk was...

Snellere inburgering door samenwerking taalscholen en vrijwilligersorganisaties

De taalscholen in Utrecht gaan samenwerken met vrijwilligersorganisaties om inburgeraars extra begeleiding te bieden bij het leren van de Nederlandse...

Minder verkeersongevallen in Utrecht

In 2018 registreerde de politie op gemeentelijke wegen in Utrecht minder dan 2000 ongevallen, zo blijkt uit de halfjaarlijkse voortgangsrapportage...

Utrecht wil kansen benutten in Overvecht

Kansen voor Overvecht staan centraal in de wijkaanpak die gemeente samen met betrokken bewoners en partijen heeft ontwikkeld. De aanpak richt zich op...

Utrecht start als eerste gemeente met NIX 18-controles op alcohol bij thuisbezorgdiensten

Uit landelijk onderzoek van bureau Nuchter in 2016 bleek dat slechts 2% van de thuisbezorgdiensten zich houdt aan de naleving van NIX18. Reden voor de...

Utrecht wint prijzen voor duurzaam bouwen

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden heeft de gemeente Utrecht donderdag de Circulaire Ring gewonnen. Deze prijs ontving de stad omdat...

Malieblad groener met logischer route voor fietsers

Een aantrekkelijke, groene plek met een logische fietsroute en goede aansluiting op de omgeving. Dit is het ontwerp voor het Malieblad, de verbinding...

Talentboek Utrecht gelanceerd

Tijdens het jaarlijkse Sportgala, waar ook de Sportprijzen 2018 werden uitgereikt, is het Talentboek Utrecht gelanceerd. Hiermee is Utrecht de eerste...

Langer buiten zwemmen en nieuwe beachvelden in Zwembad De Krommerijn

Zwembad De Krommerijn wordt verbouwd, zodat er vanaf 2020 eerder in het seizoen buiten kan worden gezwommen. Ook komen er nieuwe beachvelden voor...

Inspecties Utrechtse escaperooms afgerond

Afgelopen weken heeft de gemeente Utrecht in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) alle Utrechtse escaperooms op brandveiligheid...

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht