Nieuws - Pagina 2 van 3

Utrecht krijgt financiële steun van het Rijk voor aardgasvrije wijk Overvecht-Noord

Vandaag maakte het Rijk bekend dat Overvecht-Noord is geselecteerd voor een bijdrage om woningen van het aardgas af te krijgen. Het geld is bedoeld...

Succesvolle pilot NIX18 krijgt vervolg

Uit de resultaten van een pilot blijkt dat 65% van de Utrechtse horecaondernemers de landelijke leeftijdsgrens naleeft en geen alcohol schenkt aan...

Nieuwe Regenboogagenda

Samen met bewoners, organisaties en bedrijven uit de stad is de gemeente Utrecht bezig met het samenstellen van een nieuwe Regenboogagenda. Op...

Monumentaal Apollo Hotel breidt uit

Het Apollo Hotel op de hoek van het Vredenburg en de Lange Viestraat wil de bestaande 90 hotelkamers en entree opknappen en 35 nieuwe hotelkamers...

Daling aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkering

Het aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkeringen is gedaald met 2,7% van 10.276 naar 9.994. Daarmee ligt het aantal voor het eerst sinds...

Meer flexibele en minder vaste camera’s in Utrecht

In Utrecht is een maximum aantal openbare ordecamera’s vastgesteld. De gemeente wil binnen dit aantal meer flexibele en minder vaste camera’s...

Extra geld voor armoede-aanpak

Het college van Utrecht versterkt de komende jaren de Utrechtse armoede-aanpak, zodat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Het college en...

Utrecht telt 350.000 inwoners

Het is een jochie! Met de geboorte van Sebastiaan uit Zuilen telt Utrecht 350.000 inwoners. De vader van Sebastiaan meldde zich vrijdag 7 september...

'Ruimte voor iedereen' in begroting 2019

Het college heeft donderdag de programmabegroting 2019 gepresenteerd. De komende jaren investeert Utrecht 90 miljoen euro extra in de uitvoering van...

Máxima viert 20e verjaardag Leidsche Rijn

Hare Majesteit Koningin Máxima viert op 5 oktober op het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum de 20e verjaardag van het stadsdeel Leidsche Rijn. De...

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht