Nieuws - Pagina 3 van 10

Plan voor 450 tot 600 woningen in Kruisvaartkwartier

Op het terrein van het voormalig expeditieknooppunt van NS (EKP-terrein), gelegen tussen het spoor en de Kruisvaart, wil initiatiefnemer MRP...

Commissie Bakker adviseert licentie lokale omroep aan OUS/ RTV Utrecht toe te kennen

Vandaag heeft voorzitter Piet Bakker (lector crossmedia en journalistiek HU) namens de externe commissie het advies ten aanzien van de omroeplicentie...

Utrecht blij met schrappen aansluitplicht aardgas

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet vervalt. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met het Wetsvoorstel...

Beloning gouden tip autobranden Utrecht

De burgemeester van Utrecht en de hoofdofficier van het arrondissementsparket Midden-Nederland loven een beloning uit van in totaal 20.000 euro...

Uithoflijn in 2019 gefaseerd in gebruik

De Uithoflijn wordt in de tweede helft van 2019 gefaseerd in gebruik genomen. In december 2019 gaat de lijn volledig in exploitatie. In de tweede...

Sluiting woning na vondst hennepkwekerij

Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct de woning aan de Centaurusdreef 78 op grond van de Opiumwet.

‘Aan De Slag in Utrecht’ viert 10-jarig bestaan en samenwerkingspartners tekenen convenant

Aan De Slag in Utrecht (ADSU) viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. ADSU is een samenwerkingsverband van de gemeente, zorgaanbieders, UWV en UW en...

Utrechtse regiogemeenten en partners zetten in op zelfstandig wonen met begeleiding voor kwetsbare inwoners

16 Utrechtse gemeenteraden hebben de regionale koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen aangenomen. De bestuurders van deze 16 Utrechtse...

Utrecht maken we samen

De afgelopen vier jaar hebben bij zowel de raad als het college participatie, initiatief hoog op de agenda gestaan. Dit past bij de actieve stad die...

Startschot voor sloop loodsen NPD-strook in Overvecht

Op maandag 29 januari a.s. start de sloop van de huidige loodsen op de zogenoemde NPD-strook in Overvecht. Het langgerekte gebied tussen de...

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht