Nieuws - Pagina 3 van 6

Nieuwe woningen aan Zandweg in De Meern

Aan de Zandweg in De Meern komen twaalf energiezuinige woningen. Op de locatie is momenteel nog tegelbedrijf Koedam gevestigd. Het college heeft deze...

Nieuwe huurwoningen in Rivierenwijk

Woningcorporatie Bo-Ex wil in de Reitdiepstraat in Rivierenwijk 150 tot 160 nieuwe woningen bouwen in de sociale huur en middenhuur. Het gaat om zo’n...

Utrecht helpt huiseigenaren bij energiemaatregelen

Utrecht stelt energiecoaches en energieboxen gratis beschikbaar voor huiseigenaren met een lager inkomen die hun woning duurzamer willen maken. De...

Aanvraag evenementenfonds Utrecht vóór 1 augustus 2019

Evenementenorganisatoren die in 2020 in aanmerking willen komen voor een bijdrage voor hun evenement, kunnen nog tot 1 augustus 2019 een aanvraag doen...

Regio Utrecht werkt samen aan duurzame energie

De gemeente Utrecht wil samen met vijftien regiogemeenten, vier waterschappen en de provincie werken aan energiebesparing en het opwekken van duurzame...

Cameratoezicht in Gagelhof en Lepelenburg

De gemeente wil camera’s ten behoeve van de openbare orde verplaatsen naar de Gagelhof in Overvecht en Lepelenburg in de Binnenstad. Daarnaast komen...

Utrecht zet in op groene ommetjes

Utrecht investeert de komende jaren extra in de aanleg van groene verbindingen, gecombineerd met blauwe verbindingen (water). Het gaat bijvoorbeeld om...

Nieuw Museumhotel en uitbreiding nijntje museum

Het college heeft het startdocument vastgesteld voor een bijzonder Museumhotel in de Lange Nieuwstraat en voor de uitbreiding van het nijntje museum...

Gemeente Utrecht selecteert toekomstige partners voor aanvullende zorg Wmo

Per 1 januari 2020 sluit gemeente Utrecht nieuwe contracten af met 53 partijen die aanvullende zorg en ondersteuning bieden aan inwoners van Utrecht...

Stimulans van 2,5 miljoen euro voor Utrechtse arbeidsmarkt

Het college investeert tot en met 2022 een bedrag van 2,5 miljoen euro om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Via...

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht