Nieuws - Pagina 4 van 10

Geen crematorium op begraafplaats Kovelswade

De realisatie van een crematorium op begraafplaats Kovelswade, zoals die door twee initiatiefnemers aan het College van Burgemeester en Wethouders is...

Utrechtse putdeksels krijgen weer een jaartal

Utrecht herstelt een oude traditie: het vermelden van het jaartal op rioolputdeksels. De eerste van de nieuwe generatie putdeksels-met-jaartal wordt...

Utrecht bouwt verder aan sociale, zorgzame buurten voor iedereen

De gemeente werkt aan sterkere samenwerking met en tussen bewoners, bewonersinitiatieven en de verschillende maatschappelijke partners in de buurten...

487 woningen op plek belastingkantoor Gerbrandystraat

Op de plek van het voormalige belastingkantoor aan de Gerbrandystraat komen 487 woningen. Ontwikkelaar Koopmans wil 200 zelfstandige studentenwoningen...

GGZ begeleiding en behandeling in de wijk in Utrecht

Altrecht (GGZ behandeling) en Lister (Begeleiding) werken per 1 maart op een nieuwe manier samen in gebiedsteams GGZ (geestelijke gezondheidszorg). De...

Samenwerking Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht voor cursusprogramma vluchtelingen

Op woensdag 24 januari tekenen wethouder Kees Diepeveen en voorzitter van de Universiteit Utrecht (UU) Anton Pijpers een overeenkomst voor een...

Kunstprojecten uit Zuilen en Overvecht in stadhuis

De fototentoonstelling ‘We Come closer’ in het stadhuis toont een overzicht van drie kunstprojecten uit Zuilen en Overvecht, die als doel hebben om...

Nieuwe subsidie om collectieve zonprojecten te stimuleren

Utrecht stelt opnieuw 250.000 euro beschikbaar om collectieve projecten met zonne-energie te stimuleren. Met de regeling kan voor 3 MWp aan projecten...

Laatste kans inleveren kerstbomen

Binnenkort stopt de speciale inzameling van kerstbomen. Nog tot en met 31 januari a.s. kunnen inwoners van Utrecht hun kerstboom kwijt.

Sport, groen en wonen in Zuilense Vecht

Het gebied Zuilense Vecht op de grens van Utrecht en Maarssen krijgt naast sportvoorzieningen meer openbaar groen en zo’n 300 woningen. De colleges...

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht