Nieuws - Pagina 4 van 6

Gemeente Utrecht vraagt second opinion aan inwoners bij toekenningen WMO-voorzieningen

In mei start de gemeente Utrecht met de pilot ‘De tweede mening’. Acht geanonimiseerde Wmo-besluiten worden in 2018 voorgelegd aan een burgerpanel van...

Gemeenteraad naar Varrolaan tijdens renovatie stadhuis

De gemeenteraad werkt tijdens de renovatie van het stadhuis tijdelijk aan de Varrolaan 100 in Rijnsweerd. De werkzaamheden aan het monumentale...

Registratieplicht gaat handel in gestolen fietsen tegen

Vanaf vandaag controleert gemeente Utrecht actief de aanmeld- en registratieplicht voor opkopers en handelaren van tweedehands fietsen. Hoewel er ten...

Herinrichtingsplannen rond Shoppingcenter Overvecht

Voor de herinrichting van de openbare ruimte rond het Shoppingcenter Overvecht heeft de gemeente Utrecht een Integraal Programma van Eisen (inclusief...

Utrecht stelt voorwaarden vast voor verkoop monumentale panden

Het college heeft de voorwaarden vastgesteld voor de verkoop van 225 huurwoningen en 14 bedrijfsruimten in monumentale panden van Stadsherstel...

Nieuwbouw voor International School Utrecht in het Utrecht Science Park De Uithof

Het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting International School Utrecht (ISU) in het Utrecht Science Park De Uithof (USP De Uithof) is positief...

Bodemonderzoek om 'schoonmaakbacteriën' Griftpark te versnellen

Bodemonderzoek in het Griftpark moet uitwijzen op welke manier bacteriën verontreinigde grond sneller kunnen afbreken. De gemeente Utrecht laat vanaf...

Excuses voor brief met onjuiste berekening erfpachtafkoop

Afgelopen week heeft de gemeente Utrecht per brief een aanbod gedaan aan ruim 2.800 erfpachters voor de afkoop van hun erfpachtcontract, als onderdeel...

Restauratie Domtoren gaat vijf jaar duren

De restauratie van de Domtoren start medio 2019 en gaat naar verwachting vijf jaar duren. De kosten van het groot onderhoud aan de 112 meter hoge...

Ontwikkelovereenkomst voor Defensieterrein

Op donderdag 12 april a.s. om 15.00 uur ondertekenen wethouder Kees Geldof (Grondzaken) en Harm Janssen (directeur regio Noord-West van...

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht