Nieuws - Pagina 6 van 6

Bestemmingsplan Dorpsplein Vleuten

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan goedgekeurd voor nieuwbouw op het Dorpsplein in Vleuten. Daar zullen een nieuw...

Nieuwe nota dierenwelzijn

Utrecht wil ook voor dieren een gezonde en leefbare stad zijn. In de nieuwe nota dierenwelzijn legt het college de uitgangspunten hiervoor aan de...

Utrecht investeert in vestigingsklimaat startende ondernemers

Het college van burgemeester en wethouders wil tot en met 2022 een bedrag van 2,5 miljoen euro investeren om het vestigingsklimaat voor startende...

Vlampijpateliers behouden en gerenoveerd voor Utrechtse kunstenaars

De gemeente Utrecht gaat de Vlampijpateliers (Vlampijpstraat 50) grondig renoveren en verduurzamen.. Daarmee behoudt Utrecht een unieke plek voor...

Weer hogere opkomst in Utrecht bij verkiezingen

De opkomst in Utrecht bij de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement was met 50.8% hoger dan vijf jaar geleden. Eerder dit jaar...

Woonvisie: betaalbaar wonen, gemengde wijken en betere doorstroming

Utrecht gaat de komende jaren meer en sneller woningen bouwen en wil hierbij zorgen voor gemengde wijken met een gevarieerd woningaanbod. Verder neemt...

Nieuwe functie voor Muntgebouw

Het Muntgebouw wordt semipubliek toegankelijk en krijgt een mix van verschillende functies gericht op werken, ontmoeten en verblijven. Het college...

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht