Nieuws - Pagina 6 van 10

Foto's over integratie vluchtelingen in Stadskantoor

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF spant zich al zeventig jaar in voor de integratie van vluchtelingen via studie en werk. Het jubileum is...

Atelier Spat exposeert in stadhuis

Voor het eerst buiten het eigen atelier: twaalf kunstenaars, allen werkzaam in Atelier Spat, exposeren van woensdag 3 t/m donderdag 25 januari in het...

Halina Zalewska herinnert zich Utrecht in het stadhuis

De Utrechtse kunstenaar Halina Zalewska presenteert deze maand haar nieuwste ruimtelijke werk 'Timeless Timeline' in het stadhuis. Daarin staat het...

Gezonde lucht in Utrecht alleen realiseerbaar met Zero Emissie

Na roken is een ongezond milieu het meest schadelijk voor onze gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat in...

Utrecht maakt autodelen makkelijker

De gemeente Utrecht wil autodelen populairder maken en gaat het daarom makkelijker maken om deelauto's te gebruiken of de eigen auto te delen. In een...

Jan van Zanen tijdens gemeentelijk nieuwjaarsbijeenkomst: de stad als een gezond lichaam

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen hield zijn eerste toespraak, na zijn operatie begin november. Hierin vergeleek hij de stad met een levend...

Expertmeeting gemeenteraad Utrecht ‘Afval is grondstof’

Nog meer hergebruik van grondstoffen en minder restafval, dat is Utrechts ambitie. De gemeenteraad van Utrecht legt de lat hoog en wil snel meters...

Jaarwisseling in Utrecht beheersbaar en gezellig

De jaarwisseling was voor de meeste inwoners van Utrecht feestelijk. Velen vierden het in eigen huis of bij vrienden of familie. Ook waren er veel...

Nieuwe prestatieafspraken 2018-2022: gematigde huurverhogingen en verdere groei sociale voorraad

De gemeente Utrecht, de corporaties en de huurdersorganisaties hebben overeenstemming bereikt over de jaarlijkse actualisatie van de...

Utrechts beleid voor middenhuurwoningen online

De actualisatie van het Actieplan Middenhuur staat online. De gemeenteraad stelde de aanpassing van het actieplan begin deze maand vast. Sinds 2014...

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht