Evenement organiseren Denk mee over locatieprofielen evenementen

Evenementen zorgen voor werkgelegenheid, vermaak en ontmoeting. Bewoners en bezoekers kunnen daar samen van genieten. Maar evenementen kunnen ook hinder veroorzaken, bijvoorbeeld voor omwonenden. Daarom maken we locatieprofielen samen met organisatoren, bewoners en andere belanghebbenden.

Deze profielen geven per locatie richtlijnen voor gebruik, en bieden duidelijkheid aan bewoners over wat zij in hun buurt aan evenementen kunnen verwachten. We verwachten eind 2019 voor alle geselecteerde buitenlocaties een locatieprofiel te hebben. 

Planning

Datum en tijdActiviteitToelichting
FebruariStadsbrede consultatie concept-locatieprofielen

Belanghebbenden kunnen reageren op de concept-locatieprofielen.

 

2020-2021Pilot locatieprofielen evenementenNa vaststelling van de concept-locatieprofielen door het college van B&W start een pilot periode van 2 jaar.

Video

In het onderstaande filmpje laten we zien hoe we de locatieprofielen gaan opstellen. Dit filmpje wordt binnenkort bijgewerkt met bovenstaande locaties.

Hoe maken we locatieprofielen voor evenementen?

Hulp en contact Meedenken gebruik evenementenlocaties

Bezoekadres

(alléén op afspraak)
Stadsplateau 1, Utrecht

Uw mening