Locatieprofielen evenementen

We vinden het belangrijk dat Utrecht een levendige en leefbare stad is en blijft. Evenementen helpen daarbij. Ze zorgen voor ontmoeting, ontspanning en laten mensen kennismaken met kunst, sport en cultuur. Maar soms zijn er ook nadelen. Bijvoorbeeld doordat er geluidsoverlast is, er veel evenementen kort achter elkaar plaatsvinden en het gras onvoldoende tijd heeft om te herstellen. Daarom gaan we per locatie regels opstellen, dit noemen we locatieprofielen.

We stellen regels op voor de volgende 10 locaties: Domplein, Lucasbolwerk, Stadhuisplein, park Lepelenburg, park Transwijk, activiteitenveld van het Maximapark, activiteitenveld van het Griftpark, Wilhelminapark, Julianapark en recreatieplas Strijkviertel.

Informatie opgehaald

De afgelopen maanden konden omwonenden, organisatoren, bezoekers, ondernemers, stichtingen en andere geïnteresseerden op verschillende manieren meedenken over regels voor evenementen. We organiseerden een algemene informatiebijeenkomst op 19 juni. Daarnaast stonden we op de 10 locaties met onze bakfiets om bezoekers van de locaties een aantal vragen te stellen. En konden Utrechters een korte vragenlijst via online participatieplatform DenkMee invullen. Meer dan 900 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, zijn bij de locatiebezoeken geweest of bij de informatiebijeenkomst. Op dit moment verwerken we alle opmerkingen en ideeën en bekijken we hoe we die mee kunnen nemen in de regels voor evenementen op de 10 locaties.

Participatieniveau

Het opstellen van regels voor evenementen doen wij op basis van onderzoek en door in gesprek te gaan met de stad (in een participatietraject). We gebruiken hierbij de Utrechtse Participatieleidraad (pdf, 284 kB). Hier staan 3 niveaus van participatie in: raadplegen, advies vragen en co-creëren. Voor dit project gebruiken we het niveau Raadplegen. Dit betekent dat de gemeente betrokkenen vraagt om ideeën, meningen en ervaringen. We gebruiken deze reacties van betrokkenen om onze plannen te maken of te verbeteren. We verzamelen de reacties per locatie, maar ze zijn voor de gemeente niet bindend.

Hoe verder

We onderzoeken onder andere ook geluid en hersteltijd van de parken. De resultaten van de onderzoeken én de informatie die we bij u opgehaald hebben, gebruiken we om locatieprofielen op te stellen. Hier hebben we meer tijd voor nodig dan eerder gedacht. Dit komt omdat de onderzoeken langer duren en het maken van nieuwe regels het verdelen van beperkte ruimte voor evenementen ingewikkeld is. Dit hebben wij de gemeenteraad op 3 oktober 2023 laten weten met een raadsbrief.

Bekijk de raadsbrief 'Update locatieprofielen evenmenten' (3 oktober 2023)

De uitkomsten van de participatie en onderzoeken kunt u bekijken tijdens een bijeenkomst eind 2023. Uiteindelijk besluiten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de locatieprofielen. 

Lees meer over de 10 gekozen plekken en het proces in de raadsbrief 'Start locatieprofielen evenementen'

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Maart-juli 2023Onderzoek, meedenken
Augustus- december 2023Uitwerken voorwaarden/regels en besluit gemeente over vaststellen voorwaarden/regels evenementen voor 10 locaties
Januari-maart 2024Besluit gemeente over vaststellen voorwaarden/regels evenementen voor 10 locaties

Wat is er al gedaan?

Vragen?

Hebt u een vraag of opmerking die u graag wilt delen met de ons? Stuur dan een e-mail naar locatieprofielenevenementen@utrecht.nl.

Hulp en contact Meedenken gebruik evenementenlocaties

Bezoekadres

(alleen op afspraak)
Stadsplateau 1, Utrecht