Locatieprofielen evenementen

We vinden het belangrijk dat Utrecht een levendige en leefbare stad is en blijft. Evenementen helpen daarbij. Ze zorgen voor ontmoeting, ontspanning en laten mensen kennismaken met kunst, sport en cultuur. Maar soms zijn er ook nadelen. Bijvoorbeeld doordat er geluidsoverlast is, er veel evenementen kort achter elkaar plaatsvinden en het gras onvoldoende tijd heeft om te herstellen. Daarom gaan we per locatie regels opstellen, dit noemen we locatieprofielen.

We stellen regels op voor de volgende 10 locaties: Domplein, Lucasbolwerk, Stadhuisplein, park Lepelenburg, park Transwijk, activiteitenveld van het Maximapark, activiteitenveld van het Griftpark, Wilhelminapark, Julianapark en recreatieplas Strijkviertel.

Informatie opgehaald

De afgelopen maanden konden omwonenden, organisatoren, bezoekers, ondernemers, stichtingen en andere geïnteresseerden op verschillende manieren meedenken over regels voor evenementen. We organiseerden een algemene informatiebijeenkomst op 19 juni. Daarnaast stonden we op de 10 locaties met onze bakfiets om bezoekers van de locaties een aantal vragen te stellen. En konden Utrechters een korte vragenlijst via online participatieplatform DenkMee invullen. Meer dan 900 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, zijn bij de locatiebezoeken geweest of bij de informatiebijeenkomst. Op dit moment verwerken we alle opmerkingen en ideeën en bekijken we hoe we die mee kunnen nemen in de regels voor evenementen op de 10 locaties.

Participatieniveau

Het opstellen van regels voor evenementen doen wij op basis van onderzoek en door in gesprek te gaan met de stad (in een participatietraject). We gebruiken hierbij de Utrechtse Participatieleidraad (pdf, 284 kB). Hier staan 3 niveaus van participatie in: raadplegen, advies vragen en co-creëren. Voor dit project gebruiken we het niveau Raadplegen. Dit betekent dat de gemeente betrokkenen vraagt om ideeën, meningen en ervaringen. We gebruiken deze reacties van betrokkenen om onze plannen te maken of te verbeteren. We verzamelen de reacties per locatie, maar ze zijn voor de gemeente niet bindend.

Hoe verder

Naast de informatie die we bij u ophalen, laten we ook onderzoek uitvoeren naar onder andere geluid en hersteltijd van de parken. Deze onderzoeksresultaten én de informatie die we bij u opgehaald hebben, gebruiken we om locatieprofielen op te stellen. Dit presenteren wij aan u tijdens een bijeenkomst in het najaar. Uiteindelijk besluiten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de locatieprofielen.

Lees meer over de 10 gekozen plekken en het proces in de raadsbrief 'Start locatieprofielen evenementen'

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Maart, april, mei, juni 2023Onderzoek, meedenken
Juli, augustus, september 2023Uitwerken voorwaarden/regels
Oktober, november, december 2023Besluit gemeente over vaststellen voorwaarden/regels evenementen voor 10 locaties
Januari, februari, maart 2024Besluit gemeenteraad over vaststellen voorwaarden/regels evenementen voor 10 locaties

Wat is er al gedaan?

Vragen?

Hebt u een vraag of opmerking die u graag wilt delen met de ons? Stuur dan een e-mail naar locatieprofielenevenementen@utrecht.nl.

Hulp en contact Meedenken gebruik evenementenlocaties

Bezoekadres

(alleen op afspraak)
Stadsplateau 1, Utrecht