Evenement organiseren Subsidies en fondsen

Het organiseren van een evenement kost veel geld. Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie of financiële steun van een fonds.

Subsidiehulp gemeente Utrecht

Alle informatie over de subsidieregelingen vindt u in de subsidiehulp. Ook ziet u hoe u een aanvraag kunt doen. Voor vrijwilligersinitiatieven bestaat het Initiatievenfonds. Voor grote evenementen is er het Evenementenfonds.

Subsidies provincie Utrecht

Hier vindt u informatie over de subsidiemogelijkheden bij de provincie Utrecht.

Regionale en nationale fondsen

In de regio Utrecht en in Nederland bestaan verschillende fondsen die financiële steun geven aan projecten en activiteiten die passen in hun doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan:

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

Binnenevenement met minder dan 2.000 bezoekers

Alleen voor een binnenevenement met minder dan 2.000 bezoekers neemt u contact op met Veiligheidsregio Utrecht

Bezoekadres

Alleen op afspraak.
Stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht